Help uw medewerkers vitaal naar de eindstreep

8 Jun 2018

De AOW-leeftijd is verhoogd. Dat betekent langer doorwerken. Tot 68 jaar. Maar is dat ook haalbaar? Als we kijken naar de cijfers uit verschillende onderzoeken is het antwoord heel duidelijk: nee, dat is niet haalbaar.

Onderzoek van TNO wijst uit dat in geen enkele sector de gemiddelde leeftijd waarop doorgewerkt kan worden daadwerkelijk 68 jaar is. De sector ICT doet het nog het beste met een verwachte leeftijd van 64,9 jaar. In de sector Bouw daarentegen, kunnen medewerkers gemiddeld maar doorwerken tot 62,1 jaar.

En toch besteden werkgevers hier weinig aandacht aan. Ze zijn druk bezig met het aanpassen van de pensioenregelingen en het verhogen van de eindleeftijd op bijvoorbeeld verzuimpolissen. Natuurlijk, het is belangrijk dat medewerkers straks een pensioen hebben dat ingaat op de juiste leeftijd. Maar is het niet veel belangrijker dat ze daadwerkelijk die eindstreep halen en fit en gezond van dat pensioen kunnen genieten?

Volgens de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) zijn er verschillende redenen waarom werkgevers nog te weinig doen om dat voor hun medewerkers te realiseren. Werkgevers vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te investeren in iets dat pas over 15 à 20 jaar rendement geeft. Bovendien hebben ze het gevoel dat het geen zin heeft. Immers, volgens de trend wisselen medewerkers na een paar jaar toch weer van werkgever. Dan wordt het vanzelf weer iemand anders zijn ‘probleem’.

Als je het op die manier bekijkt is investeren inderdaad zonde. Maar laten we stoppen om het kunnen halen van de eindstreep te zien als probleem. Laten we kijken naar hoe de investeringen hiervoor ook al op korte termijn voor rendement kunnen zorgen. Want dat kunnen ze wel degelijk.

Het zijn namelijk dezelfde investeringen om verzuim op korte termijn te voorkomen en te verminderen. En dat heeft voor werkgevers direct resultaat in termen van een daling in verzuimkosten en een stijging in productiviteit en betrokken en bevlogen medewerkers. Daar begint het: investeren in preventie. Als dat goed voor elkaar is, als er preventiemaatregelen genomen worden die passen bij de bedrijfsspecifieke risico’s en klachten, dan komt de rest vanzelf. Dan schuift die verwachte leeftijd waarop doorgewerkt kan worden vanzelf.

En de tip aan werkgevers: praat met verzekeraars, praat met jouw arbodienstverlener. Allemaal partijen met hetzelfde belang: medewerkers fit houden en verzuim voorkomen en verminderen. Verzekeraars stellen daarvoor vaak meer budgetten beschikbaar dan werkgevers weten. Dus de investeringen die werkgevers moeilijk vinden om te doen? Grote kans dat verzekeraars een deel daarvan uit handen willen nemen.

(bronnen: CS Verbindt!, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en TNO)