Is schade door drones verzekerd?

10 Oct 2018

We leven in een wereld waar technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Denk eens aan de opkomst van zelfsturende auto’s, de ritjes op hoverboards en de populariteit van de drone. Deze nieuwe technologieën houden we graag tegen het licht. Om maar eens te beginnen met de drone.

Drones, wat zijn dat?

Nog niet op de hoogte van deze trend? Drones zijn de elektrische bestuurbare auto’s van deze tijd. Dit onbemande vliegtuigje is razend populair en zie je met regelmaat boven het strand of stadspark vliegen. Waar drones vroeger alleen voor militaire doelen werden gebruikt heeft de technologie zijn vlucht genomen naar particulier gebruik. Net zoals er voor auto’s of brommers regels gelden, zijn deze er ook voor drones. Is dronevliegen een leuke hobby voor de zondagmiddag? Dan gelden er andere regels dan wanneer u de drone beroepsmatig gebruikt.

Wat gebeurt er als uw drone neerstort en schade veroorzaakt?

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw drone onderweg ergens tegenaan botst en neerstort. De drone kan schade aan een auto of voorbijganger veroorzaken. Als eigenaar van de drone bent u hiervoor aansprakelijk. En de ervaring leert dat schadebedragen hoog kunnen oplopen.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Wanneer u een drone hobbymatig gebruikt dan adviseren we u om in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking voor de schade die je bij een ander maakt. Houdt u er wel rekening mee dat u zich als hobbyist moet houden aan een aantal wettelijke regels. U mag bijvoorbeeld niet in het donker vliegen. Daarnaast moet u de drone altijd kunnen zien. Ook worden er eisen gesteld aan het gewicht van de drone. Deze mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Als deze wettelijke regels niet worden opgevolgd, is er geen dekking op uw aansprakelijkheidsverzekering. Voor welk bedrag u bent verzekerd, is afhankelijk van uw verzekeraar. Dit kunt u terugzien op uw polis.

Beroepsmatig gebruik van drones

Het Verbond van Verzekeraars maakt onderscheid tussen recreatief en beroepsmatig gebruik van drones. Wanneer je een drone beroepsmatig gebruikt, gelden strenge regels. Zo ben je verplicht om een vergunning aan te vragen en een verzekering af te sluiten voor het gebruik van de drone. In de brochure van het Verbond van Verzekeraars kunt u meer lezen over regelgeving en verzekeringen.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de verzekeringen die wij bieden voor uw drone? Yvonne Kroon helpt u graag verder.