Met vakantiewerkers de zomer door

26 Jun 2019

Het is moeilijk om nieuwe mensen aan te trekken en met de zomervakantie voor de deur vreest u misschien voor een aanstaand personeelstekort. Gelukkig zijn er altijd scholieren en studenten die in de zomermaanden tijdelijk kunnen bijspringen.

Leuk om jonge mensen de kans te geven wat werkervaring op te doen en geld te verdienen voor hun vakantie. Maar voor het inhuren van jonge vakantiekrachten gelden wel een aantal Arboregels. Zo mogen jongeren onder de 15 jaar alleen onder toezicht werken en ze moeten 14 uren rusttijd krijgen tussen twee werkdagen. Vanaf 15 jaar mogen jongeren wel zelfstandig werken, maar alleen licht werk. Denk aan vakken vullen, helpen bij het inpakken, groenten en fruit plukken of kleine dieren voeren. Ook lichte werkzaamheden op een manege, een camping, een speeltuin of een pretpark zijn toegestaan. In een fabriek of in de omgeving van machines werken, mag niet.

Geen risicovol werk

In de horeca mogen jongeren onder 16 jaar ook helpen, maar niet als er alcohol wordt geschonken. Ze mogen geen gevaarlijk of fysiek zwaar werk doen. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen wel wat risicovollere en zwaardere werkzaamheden uitvoeren, maar alleen onder deskundig toezicht. Echt riskant werk, bijvoorbeeld met bijtende of schadelijke stoffen of op gevaarlijke plekken, blijft voor jongeren tot 18 jaar verboden. En ten slotte mag het vakantiewerk jongeren onder de 18 jaar niet verhinderen om naar school te gaan.

Arbeidsvoorwaarden vakantiewerker

Op vakantiewerkers zijn in principe de gewone regels van het arbeidsrecht van toepassing. Dat betekent dat u een arbeidscontract opstelt en dat de vakantiewerker onder de cao valt. Voor vakantiekrachten vanaf 15 jaar moet u ten minste het minimumjeugdloon betalen en premies voor werknemersverzekeringen op het loon inhouden. Op enkele punten wijken de arbeidsvoorwaarden voor vakantiewerkers wel af. Ze hebben recht op 13 1/3 uur vakantie per maand of een evenredig deel hiervan als zij minder dan een maand werken. Als ze werken op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, ontvangen ze een aanvulling voor vakantiedagen. Verder hebben vakantiewerkers geen recht op reserveringen voor kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen.

Vakantiewerkers verzekeren

Vakantiewerkers zijn vaak scholieren zonder veel werkervaring. Zij lopen daardoor meer risico op een bedrijfsongeval dan reguliere arbeidskrachten. Bereid uw vakantiewerker daarom goed voor en zorg voor veiligheid en goede verzekeringen. 

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Daniël van Utrecht.