Wet arbeidsmarkt in balans

31 Oct 2019

Verkleinen kloof vaste en flexibele medewerkers

Wet arbeidsmarkt in balans - gebalanceerde ballen

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan werknemers met een flexibel contract. Om deze kloof kleiner te maken, introduceert de regering de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het doel van deze wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen een vast contract te geven en oproepkrachten en payrollwerkers meer zekerheid te bieden. De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking.

De belangrijkste gevolgen

Zeker als u veel werknemers met een flexibel contract in dienst heeft, kan de WAB grote gevolgen hebben. We zetten de belangrijkste voor u op een rij:

Verschil in WW-premie voor vast contract en flexibel contract
Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever een hogere WW-premie voor medewerkers met een flexibel contract dan voor medewerkers met een vast contract. Op deze manier wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Ontslag wordt gemakkelijker
Het wordt voor werkgevers gemakkelijker om iemand te ontslaan door de zogenaamde ‘cumulatiegrond’. Dit houdt in dat u als werkgever meerdere redenen bij elkaar op mag tellen voor het ontslag. Voorheen moest één reden op zich zelf al voldoende zijn. In de nieuwe situatie zal de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van bijvoorbeeld alléén disfunctioneren of alléén een verstoorde arbeidsrelatie mogelijk niet accepteren, maar een combinatie van beide gronden wél.  Wel is het zo dat de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer bij ontslag op basis van de cumulatiegrond.

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
Vanaf 1 januari moet de werkgever bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. In de huidige regeling betaalt de werkgever pas na een dienstverband van twee jaar een transitievergoeding.

Drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar
Tot 31 december 2019 is het mogelijk om drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Met het ingaan van de WAB kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan.

Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Uitzend- of payrollkrachten hebben een arbeidscontract met het uitzend- of payrollbedrijf, maar werken voor u, de inlener. Met de WAB gelden voor payrollovereenkomsten bijzondere regels. Payrollers krijgen dan dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener.

Minimale oproeptermijn voor oproepkrachten en aanbod voor vast uren na twaalf maanden
Oproepkrachten moeten vanaf 2020 minimaal vier dagen van te voren opgeroepen worden voor werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Daarnaast moet de werkgever na 12 maanden een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Meer informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans vindt u op de website van de Rijksoverheid.