Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

31 Mar 2020

Verwacht u als ondernemer minimaal 20% omzetverlies? Dan kunt u binnenkort bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunt u uw personeel met een vast contract en flexibel contract door blijven betalen.

Voorschot

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De tegemoetkoming is 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Streven: begin april beschikbaar

De overheid doet er alles aan om deze regeling zo snel mogelijk op te stellen en de procedure zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het streven is dat ondernemers begin april een beroep kunnen doen op deze tijdelijke maatregel.

Vervanger regeling Werktijdverkorting

Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. De belangrijkste verschillen zijn:

  • In plaats van werkvermindering wordt bij de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud omzetverlies als criterium gebruikt
  • Bij de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud krijgt u als ondernemer een voorschot, bij de regeling werktijdverkorting wordt u achteraf gecompenseerd
  • Door loskoppeling van de regeling Werktijdverkorting en WW is het aanvraagproces sterk vereenvoudigd
  • Er worden geen WW-rechten van de werknemers opgemaakt
  • Onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud hoeft niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies

Lopende aanvragen Werktijdverkorting

Voor de huidige regeling kunnen per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Meer informatie en voorwaarden Noodregel Overbrugging voor Werkbehoud

Medewerkers die ziek zijn of worden

Voor medewerkers die nu ziek zijn of ziek worden zijn de standpunten van de overheid en de verzekeraars nog niet helemaal duidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is, vullen wij dit artikel aan.