Pensioenakkoord! De belangrijkste punten vast op een rij

17 Jun 2020

Op 12 juni heeft het kabinet overeenstemming bereikt over de invulling van het pensioenakkoord. Een belangrijke stap richting het nieuwe pensioenstelsel. De achterban van het CNV is inmiddels akkoord en de leden van de FNV brengen later deze week (4 juli) hun stem uit. We zetten een aantal punten voor u op een rij. Zo kunt u alvast zelf kijken welke gevolgen dit nieuwe akkoord mogelijk voor u heeft.

Geen 'harde overgang'

In de periode tussen 1 januari 2022 en (uiterlijk) 1 januari 2026 wordt overgestapt naar een nieuw pensioenstelsel. Er komt geen harde overgang waarop alles en iedereen tegelijk overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel.

Beschikbare premie als uitgangspunt

In het nieuwe pensioenstelsel wordt een beschikbare premie het uitgangspunt. Alle pensioenregelingen moeten hierop aangepast worden. Regelingen in een zogenaamde uitkeringsovereenkomst (vaak bij pensioenfondsen) moeten worden omgezet naar een premieovereenkomst. Dit betekent een overstap van een 'pensioenaanspraak' naar een 'pensioenverwachting'. Heeft u al een beschikbare premieregeling? Dan mag deze regeling voor de bestaande werknemers worden voortgezet. Voor nieuwe werknemers moet wél de leeftijdsonafhankelijke vlakke premie worden toegepast.

Compensatieregeling

Voor eventuele nadelen van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel zal een adequate compensatieregeling worden getroffen. Hoe deze regeling eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Hierover wordt nog gesproken. 

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar staan en stijgt niet naar 67 jaar en 3 maanden. Voortaan leidt één jaar langer leven tot een verhoging van de AOW-leeftijd met 8 maanden. Die verhouding is nu nog één-op- één.

Uniform partnerpensioen

Ook het partnerpensioen wordt uniform aangepast. Alle pensioenregelingen moeten ook hierop worden aangepast:

  • De hoogte is maximaal 50 % van het salaris (nu vaak 49 % van de pensioengrondslag) en niet langer gekoppeld aan de diensttijd;
  • De uitkering is levenslang, er komt flexibiliteit in de hoogte van de uitkering;
  • Tot de pensioendatum wordt het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Eindigt de deelname aan de pensioenregeling tussentijds? Dan is het partnerpensioen niet meer verzekerd. In enkele gevallen blijft het partnerpensioen wel (tijdelijk) verzekerd.
  • Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen en loopt tot het 25e jaar.

 

Bereid u nu alvast voor!

Natuurlijk zijn er nog veel meer punten in de nieuwe overeenkomst die van belang zijn. Welke precies en de mogelijke consequenties van deze punten voor bestaande pensioenregelingen zetten wij de komende weken voor u op een rij. Wilt u nu alvast in gesprek over hoe u zich als werkgever kunt voorbereiden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!