Waarom het soms lastig is en risico te verzekeren

4 Aug 2020

Soms is het lastig om een risico te verzekeren. In deze video van het Verbond van Verzekeraars wordt toegelicht waarom.