• T: +31 (0)88 - 273 32 00
  • Liever teruggebeld worden?
  • Inloggen Klantonline
  • Schademelden

Pensioen en scheiding

Als werkgever is het belangrijk dat u uw medewerkers goed informeert over veranderingen rondom hun pensioen en pensioenregeling. Een van de wijzigingen die belangrijk kan zijn voor uw medewerkers is de nieuwe Wet pensioenverdeling bij scheiding die op 1 januari 2022 in gaat. Met deze nieuwe wet worden ex-partners minder afhankelijk van elkaar na de scheiding.

Huidige wetgeving

Volgens de huidige Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding (Wvps) moet het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap is opgebouwd gelijk worden verdeeld na een scheiding. Hierdoor zijn de meeste ex-partners via hun pensioenregeling financieel levenslang met elkaar verbonden. Ook als ze al lang uit elkaar zijn. Dit kan vervelende situaties opleveren. We geven u een tweetal voorbeelden:

Vervroegd pensioen of juist uitstel

Als de partner die het pensioen heeft opgebouwd kiest voor vervroeging of juist uitstel van het pensioen heeft dit ook gevolgen voor de ex-partner. Het pensioen van de ex-partner gaat dan namelijk ook eerder of later in.

Scheiding te laat gemeld bij pensioenuitvoerder

Om ervoor te zorgen dat beide ex-partners het pensioen uitbetaald krijgen, moet de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding hiervan op de hoogte zijn gesteld. Is dit niet op tijd gebeurd, dan betaalt de pensioenuitvoerder het volledige pensioen aan de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd (de deelnemer). Hij of zij moet vervolgens het deel waar de ex-partner recht op heeft doorbetalen. Dit kan gemakkelijk leiden tot ruzie of ongemakkelijke situaties.

Ex-partners niet langer afhankelijk van elkaar

Om ervoor te zorgen dat ex-partners minder afhankelijk zijn van elkaar en ieder een eigen keuze kan maken, is een nieuwe wet gemaakt. De Wet pensioenverdeling bij scheiding. We zetten de belangrijkste punten uit deze nieuwe wet op een rij:

  • Elke partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit verandert niet.
  • Vanaf 2022 krijgt de ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen dat door de deelnemer is opgebouwd, een eigen pensioenrecht. Dit heet ‘conversie’.
  • Dit recht zorgt ervoor dat de ex-partner straks zelf bepaalt wat hij of zij met dat deel van het pensioen doet. Bijvoorbeeld eerder of later in laten ingaan van het pensioen, een vast of een variabel pensioen, een hoog- of laagpensioen.
  • Als de partner die het pensioen opbouwt eerder komt te overlijden, behoudt de ex-partner het recht op zijn of haar deel van het opgebouwde pensioen.

Andere afspraken zijn mogelijk

De nieuwe wet gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2022. Ex-partners hoeven niets te doen als ze het eens zijn met de (nieuwe) wettelijke regeling. De pensioenuitvoerder neem contact op met beide partijen over de verdeling van het pensioen.

Het is mogelijk onderling andere afspraken te maken tijdens de scheiding. Deze afwijkende afspraken moeten de ex-partners binnen zes maanden doorgeven aan hun pensioenuitvoerders. 

Informeer uw medewerkers

Hoewel deze nieuwe wetgeving niet voor iedereen relevant zal zijn, is het toch belangrijk om uw medewerkers te informeren over deze veranderingen. Zo zorgt u ervoor dat zij goed weten wat zij kunnen en mogen verwachten en voorkomt u verrassingen. Bent u op zoek naar de beste manier om uw medewerkers te informeren over hun pensioen en de regelingen die u biedt? Neem dan contact op met een van onze Pensioen Consultants. Zij denken graag met u mee.

  Neem contact met mij op