Nieuwe regels voor besturen verenigingen en stichtingen

31 May 2021

Bent u er al klaar voor de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen? 

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet heeft tot doel het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verstevigen en kan grote gevolgen hebben. Iedere stichting en vereniging moet namelijk voortaan voldoen aan een aantal nieuwe regels en eisen.

Waarom een nieuwe wet?

De afgelopen jaren waren diverse verenigingen en stichtingen negatief in het nieuws vanwege wanbeleid. Met de WBTR wil de overheid zorgen voor een professionaliseringsslag bij besturen van verenigingen en stichtingen. In de praktijk betekent dit het bespreken, vastleggen en  borgen van de bestuurlijke gang van zaken binnen de stichting over vereniging.

Een kleine greep uit wat er gaat veranderen

Als de WBTR op 1 juli in gaat, gaan er een aantal zaken veranderen. Denk hierbij onder andere aan:

  • het uitbreiden van de (hoofdelijke) aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders
  • het meer dan voorheen transparant en inzichtelijk nemen van besluiten
  • het vastleggen van beleid over hoe wordt omgegaan met tegenstrijdige belangen
  • het gelden van dezelfde eisen voor toezichthoudende organen van verenigingen en stichtingen als voor RvC's van ondernemingen

Deze nieuwe regels gelden niet voor Verenigingen van Eigenaren. Meer informatie over de volledige wet vindt u op www.wbtr.nl.

Zorg ervoor dat u op tijd voldoet aan de nieuwe regels

De WBTR gaat in op 1 juli 2021. Met name als het gaat de bestuurdersaansprakelijkheid is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u tijdig voldoet aan de nieuwe regels. Op www.wbtr.nl vindt u alle informatie over de WBTR die u nodig heeft om hiervoor te zorgen. Hier vindt u ook een stappenplan dat u tegen een vergoeding kunt gebruiken. Wij adviseren besturen van stichtingen en verenigingen om dit stappenplan voor 1 juli 2021 te doorlopen zodat zij kunnen nagaan of u voldoet aan de nieuwe regelgeving. Dit kost ongeveer 3 tot 4 uur tijd.

Nieuwe regels voor besturen verenigingen en stichtingen - twee voetballende jongens