Nog meer nadruk op preventiemaatregelen

15 Nov 2021

Ontwikkelingen op de huidige verzekeringsmarkt

Net als de afgelopen jaren, hebben we ook dit jaar weer te maken met een harde verzekeringsmarkt. Zo zijn in bepaalde branches risico’s wéér lastiger te verzekeren en blijkt het nemen van preventiemaatregelen binnen bedrijven nog te vaak een uitdaging. We nemen u graag mee in de huidige ontwikkelingen, laten u zien wat u kunt doen nu én in de toekomst en leggen uit wat wij voor u doen.

Huidige ontwikkelingen

Voor de komende tijd verwachten wij dat het nog lastiger wordt dan vorig jaar om zwaardere risico's te verzekeren. Verzekeraars willen en durven steeds minder risico's te nemen en het acceptatiebeleid wordt niet verruimd, met name als het gaat om brand, cyber en aansprakelijkheid. In de brandmarkt kan dat bijvoorbeeld vooral tot uitdagingen leiden in de hout-, chemie-, recycling- en foodbranche. Daarnaast worden omnibusrisico’s en panden waarin brandbaar isolatiemateriaal is verwerkt veelal als niet- acceptabel gezien. Dit komt voornamelijk omdat schades steeds complexer worden en omdat het preventiebeleid binnen bedrijven vaak niet op orde blijkt.

Een goed beeld van uw risico’s

Verzekeraars hameren dan ook steeds meer op preventiemaatregelen en de opvolging hiervan. Bij het niet opvolgen van de maatregelen stellen verzekeraars de capaciteit ter discussie. En daar ligt voor u als klant dus een grote kans. Zorg ervoor dat u uw risico’s goed in kaart heeft gebracht en bepaal vervolgens eenvoudig welke preventiemaatregelen u moet en kunt nemen. Het is niet gezegd dat we dit voor de huidige onderhandelingen niet meer meenemen, maar u verkleint de kans op schade. Dat is prettig voor u én voor onderhandelingen met verzekeraars in de toekomst.

Volg de adviezen uit keuringen en evaluaties op

Sommige maatregelen liggen voor de hand, andere vloeien voort uit bijvoorbeeld een inspectie- en keuringsrapport dat door uw verzekeraar wordt opgesteld, of uit de RI&E die iedere werkgever verplicht is uit te voeren volgens de Arbowet. Ons advies is dan ook: wacht niet, maar ga nu al aan de slag met het opstellen van een rapport en het uitvoeren van preventiemaatregelen! Door de aanbevelingen zo goed mogelijk op te volgen geeft u de verzekeraar een goed beeld van de risico's in uw onderneming en laat u zien dat u zich hiervan goed bewust bent en de juiste maatregelen neemt.

Wat wij voor u doen? Een scherp oog

Wij zijn ons bewust van de veranderingen op de markt. Een scherp oog is daarbij onontbeerlijk. Oog voor nieuwe toetreders op de verzekeringsmarkt, oog voor de alternatieven die wij u kunnen bieden als plan A niet lukt en we op zoek moeten naar een plan B. We onderhouden een goed contact met de markt en al haar deelnemers, op zoek naar de meest gunstige mogelijkheden voor uw specifieke situatie. Zo kunnen we samen met u tot de best mogelijke oplossing komen.