Wijzigingen premies Werkhervattingskas 2022

1 Dec 2021

De premies en parameters van de Werkhervattingskas voor het jaar 2022 zijn gepubliceerd. Wat is de Werkhervattingskas ook alweer? En wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor volgend jaar? We zetten het voor u op een rij.

Wat is de Werkhervattingskas?

Vanuit de Werkhervattingskas (Whk) worden de uitkeringen vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gefinancierd. Als uw medewerker langdurig ziek is, bent u als werkgever na de eerste twee jaar loondoorbetaling nog tien jaar verantwoordelijk voor de uitkeringen. Als u geen eigenrisicodrager bent, bent u hiervoor verplicht verzekerd voor de Whk via het UWV. De gedifferentieerde premie* voor de Whk wordt door de Belastingdienst bij u geïncasseerd.  

(Premie)wijzingen 2022

Over het algemeen gaan (middel)grote werkgevers volgend jaar net iets meer premie betalen. Voor kleinere werkgevers geldt dat de premie afhankelijk is van de sector waarin zij zijn ingedeeld. Daarnaast komt er een nieuwe grens tussen kleine en middelgrote werkgevers. Hierdoor krijgen kleine en middelgrote werkgevers te maken met een verschuiving in premie.

Nieuwe grenzen voor bepalen omvang werkgevers

Werkgevers worden op basis van loonsom ingedeeld in klassen. De loonsom is het totaal van lonen en sociale premies die ten laste komen van de werkgever. De grens tussen een kleine en een middelgrote werkgever was dit jaar € 346.000 en wordt in 2022 verhoogd naar € 882.500. Voor de berekening van de premie in 2022 hanteert de Belastingdienst de volgende indeling:

 1. Loonsom minder dan € 882.500 per jaar
  U bent een ‘kleine’ werkgever en betaalt een vaste sectorpremie afhankelijk van de sector waarin u bent ingedeeld.
 2. Loonsom meer dan € 882.500 en minder dan € 3.530.000 per jaar
  U bent een ‘middelgrote’ werkgever. U betaalt een premie die deels individueel en deels sectoraal is bepaald.
 3. Loonsom meer dan € 3.530.000 per jaar
  U bent een ‘grote’ werkgever en u betaalt een individueel bepaalde premie.

Gevolgen voor middelgrote werkgevers

Deze nieuwe indeling heeft met name gevolgen voor middelgrote werkgevers:

 • Een middelgrote werkgever met een loonsom van maximaal € 882.500, betaalde in 2021 een gedifferentieerde premie die deels bepaald werd door de sectorpremie en deels door de individuele premie. Vanaf 1 januari 2022 gaat deze werkgever alleen een vaste sectorpremie betalen.
 • Voor een middelgrote werkgever mét WGA instroom zal de premie lager worden. Het individuele premiedeel zorgt er nu namelijk nog voor dat de gedifferentieerde premie voor de werkgevers met instroom hoger is dan de sectorpremie. Want hoe hoger de WGA-instroom, hoe hoger de gedifferentieerde premie. Andersom is dit ook het geval: had deze werkgever geen instroom, dan betaalde hij een lagere gedifferentieerde premie. Na de wetswijziging vervalt dit onderscheid en betaalt elke werkgever die als kleine werkgever wordt gezien een vaste sectorpremie.

Vragen of meer informatie?

Medio december ontvangt u via de Belastingdienst de beschikking Whk voor 2022. Hierin staat wat u als werkgever volgend kalenderjaar moet gaan betalen aan premie. Omdat iedere situatie weer uniek is, kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft. Ook na het lezen van dit artikel. Wilt u meer informatie of toelichting? Dan kunt u natuurlijk contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Vanbreda of direct met ons team Zorg & Inkomen.

 

*Gedifferentieerde premie is de verzamelnaam voor de premies die u betaalt aan de Belastingdienst voor de Whk.