• T: +31 (0)88 - 273 32 00
  • Liever teruggebeld worden?
  • Inloggen Klantonline
  • Schademelden

Waardeoverdracht klein pensioen

Het komt steeds vaker voor dat medewerkers kiezen voor een baan bij een andere werkgever. Bij zo’n overstap ontstaat een premievrije aanspraak op het pensioen dat bij de ‘oude’ werkgever is opgebouwd. Voorheen kon de werknemer bij een zogenaamd klein pensioen er dan voor kiezen het bedrag in één keer tussentijds uit te laten keren. Dit kan grote gevolgen hebben voor het pensioen dat wordt uitgekeerd na de pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 1 januari 2019 is dit dan ook niet meer vanzelfsprekend.

Wanneer is er sprake van een klein pensioen?

We spreken over een klein pensioen als het premievrije bedrag lager is dan € 520,35 (2022) per jaar. Deze kleine pensioenen werden vaak afgekocht (door bijvoorbeeld de deelnemer) waardoor het bedrag in één keer tussentijds werd uitgekeerd. Natuurlijk is het fijn om in een keer een wat groter bedrag op je rekening te krijgen, maar het potje waaruit het pensioen wordt betaald is dan weer leeg waardoorde pensioenuitkering zelf lager wordt. Er is dan sprake van een pensioentekort. Zeker als dit vaker gebeurt, kan dat tekort zo groot worden dat uw medewerker veel minder inkomen heeft dan verwacht als hij of zij ook echt met pensioen is. Met alle gevolgen van dien.

Een klein pensioen behouden voor later

Het is dan ook belangrijk dat ook die kleine potjes behouden blijven als pensioen. Om hiervoor te zorgen, hebben pensioenuitvoerders sinds 1 januari 2019 het recht om deze kleine pensioenen automatisch over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Zo wordt het eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen en vormen zij samen een groter pensioen. En blijft er meer zicht op een goede oudedagsvoorziening voor later.

Pensioenuitvoerder kan kiezen

Waar voorheen de werknemer zelf kon kiezen voor het afkopen, heeft nu de ‘oude’ pensioenuitvoerder het recht om de waarde over te dragen. Dit is niet verplicht. Kiest hij hiervoor? Dan gebeurt dit automatisch. De nieuwe pensioenuitvoerder is verplicht om hieraan mee te werken. Als werknemer of werkgever hoeft u hier niets aan te doen. U krijgt automatisch bericht van de waardeoverdracht en het kleine pensioen wordt opgenomen in de grotere pensioenpot.

Als de waarde niet automatisch wordt overgedragen

Niet alle pensioenuitvoerders maken gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen samen te voegen. In dat geval blijft het pensioen staan waar het staat en  moet de werknemer zelf waardeoverdracht aanvragen via de nieuwe pensioenuitvoerder. Het is niet meer mogelijk om het kleine pensioen zomaar af te kopen. Hier gelden strenge voorwaarden voor. Zo mag dat alleen op de pensioendatum zelf of als de automatische afkoop (ook na 5x proberen) niet is gelukt. Afkopen mag dan overigens pas na 5 jaar (na premievrij worden) en na instemming van de werknemer.

Alleen hele kleine rechten (maximaal € 2 bruto per jaar) vervallen van rechtswege. Die tellen dus niet mee, ook niet voor de automatische waardeoverdracht.

Collectieve waardeoverdracht

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u als werkgever een uitvoeringsovereenkomst beëindigt. Bijvoorbeeld omdat het soort regeling wijzigt, of als u overstapt naar een andere pensioenuitvoerder. De kleine pensioenen die dan achterblijven in de beëindigde regeling worden in dat geval niet automatisch overgedragen en samengevoegd. Er is ten slotte geen sprake van een nieuw dienstverband. Ook dit kan voor uw medewerkers tot vervelende situaties leiden.

Help uw medewerkers bij het opbouwen van goed pensioen

U kunt dit voorkomen door een collectieve waardeoverdracht mee te nemen bij het omzetten van de pensioenregeling. Als u besluit om een regeling inhoudelijk te wijzigen of besluit over te stappen naar een andere uitvoerder, dan kunt u namelijk ook de waarde van de pensioenen die uw medewerkers al hebben opgebouwd overdragen naar die nieuwe regeling of uitvoerder. Dit heet collectieve waardeoverdracht. Na een akkoord voor een collectieve waardeoverdracht door De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uw medewerkers nog steeds een keuze. Zij mogen voor zichzelf beslissen of ze mee willen doen met de waardeoverdracht of niet. Op deze manier kunnen ook kleine pensioenen gewoon behouden blijven en worden overgedragen naar de lopende pensioenregeling van uw bedrijf. Hiermee verkleint u het risico dat uw werknemer op zijn pensioenleeftijd niet genoeg pensioen heeft.

Meer informatie?

Pensioen is en blijft een complex onderwerp. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft. Twijfel niet en neem in dat geval contact op met onze Pensioen Consultants. Zij beantwoorden uw vragen graag.