Het belang van kredietrisicobeheer, juist nu

1 Jul 2022

Vrijwel iedere dag wordt er in het nieuws gesproken over de huidige economische situatie en de vooruitzichten voor de komende jaren. De gevolgen van de Coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn overal te voelen en de verwachting is dat dit ook de komende jaren nog zo zal zijn. Ook in Nederland. Dit kan grote gevolgen hebben voor het aantal bedrijfsfaillissementen. Om ervoor te zorgen dat het aantal oninbare vorderingen niet onverwachts hard toeneemt, is het juist nu belangrijk om uw kredietrisico’s goed te monitoren.

Wat is kredietrisico?

Met kredietrisico worden de risico’s bedoeld die zijn verbonden aan het aan het uitlenen van goederen, diensten of geld. Denk hierbij aan een bedrijf dat een lening niet terugbetaalt of een klant die niet kan betalen voor goederen of diensten die hij bij u heeft afgenomen.

De gevolgen van perioden van economische stress

COVID 19, de oorlog in Oekraïne. Het zijn grote maatschappelijke gebeurtenissen die op dit moment zorgen voor veel onrust en economische onzekerheden. Hoge inflatie, logistieke problemen, onverwachte prijsstijgingen en tekorten over de hele wereld. Dit zorgt voor een periode economische stress. Een periode waar we voor zoveel economische uitdagingen staan, dat ze bij elkaar een explosief mengsel vormen. Zodanig dat dit grote gevolgen kan hebben voor het aantal bedrijfsfaillissementen.

Toenemend aantal faillissementen

Uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradius blijkt bijvoorbeeld dat het aantal faillissementen in 2022 waarschijnlijk stijgen met 33%. Maar ook het CBS heeft op 15 juni een artikel geplaatst dat het aantal faillissementen de komende tijd alleen maar zal toenemen en dat de DNB een gitzwart scenario voor 2023 voorspelt.

Evaluatie van het kredietrisico

Met het toenemen van het aantal faillissementen, neemt ook het risico van oninbare vorderingen toe. Ofwel, het risico dat uw bestaande en nieuwe klanten hun rekening niet meer kunnen betalen.  Nu is dan ook dé tijd om het creditmanagementproces - voor zowel nieuwe als bestaande klanten - én het debiteurenbeheer binnen uw organisatie onder de loep te nemen. Zo kunt u eventuele problemen vroegtijdig opsporen en komt u niet voor verrassingen te staan. 

Wat kunt u doen

Om de betalingsrisico's tot een minimum te beperken is het van cruciaal belang om kredietrisico's in moeilijke tijden te monitoren. Bij nieuwe én bestaande klanten. Denk hierbij onder andere aan:

  • een kredietwaardigheidscheck bij nieuwe klanten
  • het stellen van betalingsvoorwaarden bij nieuwe klanten (bijvoorbeeld een vooruitbetaling tijdens de eerste paar maanden van de nieuwe relatie)
  • het checken of u binnen uw huidige processen potentiële tijdig problemen op kunt sporen zodat u een oplossing kunt aanreiken aan uw klanten die in de problemen zitten
  • het minimaal maandelijks controleren van uitstaande vorderingen.
  • het checken van de betaalhistorie van bestaande klanten en het verloop hiervan.

Behoefte aan meer zekerheid?

Wilt u meer zekerheid? Dan kunt u ook kijken of een kredietverzekering iets voor u is. Hiermee is uw organisatie verzekerd voor schade die ontstaat, omdat een klant uw facturen niet of niet meer kan betalen. Een kredietverzekering is een middel om uw winst, cashflow en eigen vermogen te beschermen.

 Een kredietverzekering beschermt u op de volgende manieren:

Vergoeding van de schade

Betaalt uw klant niet, dan vergoedt de verzekeraar de schade. Zo heeft u voldoende liquiditeit en cashflow om te werken aan uw ambities.

Incassoservice

U maakt automatisch gebruik van een incassoservice.

Kennis en informatie over (potentiele) klant

Door kennis van de kredietverzekeraar over de financiële situatie van nationale en internationale bedrijven kunt u vooraf de juiste informatie over uw (potentiële) klant inwinnen en kent u hun financiële situatie.

Inzicht in economische situaties en vooruitzichten

Een verzekeraar biedt inzicht in de economische situaties in landen en vooruitzichten voor sectoren. Dreigt er een risico? Dan brengt de kredietverzekeraar u direct op de hoogte.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe u uw kredietrisico in kaart kunt brengen? Wij helpen u daar graag bij.