Verharding verzekeringsmarkt nog niet voorbij

1 Nov 2022

De laatste maanden van het jaar zijn weer ingegaan. Voor veel van onze relaties de periode dat lopende verzekeringen verlengd moeten worden voor het nieuwe jaar. Waar we de afgelopen jaren zagen dat de verzekeringsmarkt steeds ‘harder’ werd, zien we nu een lichte afvlakking. Toch verwachten wij dat verzekeraars ook dit jaar de premies zullen verhogen. Het zijn nu eenmaal roerige tijden. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen voor u op een rij.

Inflatie, stijgende (energie)prijzen en personeelstekorten

Ondernemend Nederland gaat door een uitdagende periode. Veel bedrijven voelen de naweeën van corona, maken zich zorgen over de oorlog in Oekraïne en worstelen met de huidige inflatie en de stijgende prijzen. Ook is er sprake van tekorten op het gebied van personeel en materiaal. Dit alles heeft invloed op de risico’s voor ondernemers. Want als de prijzen stijgen, stijgen ook de kosten die gemaakt moeten worden om een eventuele schade te herstellen.

Verzekeraars ook dit jaar kritisch

Door al deze ontwikkelingen neemt de hoogte van de gemiddelde schade-uikering toe. Net als het aantal schades. Verzekeraars blijven dan ook kritisch, vooral bij brand-, cyber-, bedrijfs-, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidverzekeringen. Maar ook in andere takken van sport merken we dat verzekeraars kritisch zijn in welke risico’s zij willen afdekken en tegen welke premies en voorwaarden.

Ook verhoging premie op basis van verzekerde bedrag

Er zijn ook risico’s die worden verzekerd op basis van een verzekerd bedrag. Denk hierbij aan de brandverzekering voor uw gebouw, goederen of inventaris. Het verzekerde bedrag is het bedrag dat u maximaal uitgekeerd krijgt in geval van schade.

Omdat door de inflatie en stijgende prijzen de kosten voor het herstellen van schade stijgen, is het huidige verzekerde bedrag op een polis mogelijk te laag. Om dit op te vangen zit op veel verzekeringen een index zodat het verzekerde bedrag jaarlijks meegaat met de marktontwikkelingen. Dit jaar zien wij een forse stijging van de kosten en daardoor ook van de index. Omdat de premie die u betaalt onder andere gebaseerd is op het verzekerd bedrag dat op uw polis staat, gaat ook uw premie omhoog.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte

Net als ieder jaar volgen wij de ontwikkelingen op de voet en hebben wij nauw contact met verzekeraars. Zodra wij meer weten over de precieze gevolgen voor specifieke polis(sen) dan informeren wij de betreffende klant zo snel mogelijk. Zoals altijd proberen wij ook voor komend jaar de risico’s van onze relaties weer tegen zo gunstig mogelijke premies en voorwaarden te verzekeren.