Wet toekomst pensioenen aangenomen door Eerste Kamer

Op dinsdagavond 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit betekent dat de wet op 1 juli 2023 in werking treedt.

Wet toekomst pensioenenStemming Eerste kamer

In totaal hebben 46 senatoren voor de wet gestemd en 27 tegen. Net als bij de stemming in de Tweede kamer (december 2022) werden de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gesteund door oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP. 

De hoofdpunten op een rij

Er wordt al 15 jaar over de Wtp gesproken en er is al veel gepubliceerd. We zetten de hoofdpunten nog een keer voor u op een rij: 

  • Alle pensioenregelingen worden beschikbare premieregelingen op basis van een gelijkblijvende premie voor alle deelnemers. Salaris-/diensttijdregelingen (middelloonregelingen) en beschikbare premieregelingen met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel zullen op termijn worden gesloten.
  • Het partner- en wezenpensioen wordt berekend als een percentage van het salaris (onafhankelijk van het aantal te behalen dienstjaren!) en niet meer als een percentage van de pensioengrondslag vermenigvuldigd met de dienstjaren.

Meer informatie over de inhoudelijke wijzigingen vindt u ook op www.vanbredanl.com/pensioenakkoord.

Overgangstermijn met een jaar verlengd

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft minister Schouten de overgangstermijn met een jaar verlengd. Dit houdt in dat alle pensioenregelingen in Nederland vóór 1 januari 2028 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke regelingen.

Minimale toetredingsleeftijd wijzigt eerder

De minimale toetredingsleeftijd wijzigt al per 1 januari 2024. Deze gaat van 21 naar 18 jaar. Dit is al tijdens de behandeling in de Tweede Kamer via een amendement in de Wtp opgenomen.

Ook effect op pensioenregelingen ondergebracht bij verzekeraars

De nieuwe wetgeving zal het meeste effect hebben op de pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen. Vaak zijn dit middelloonregelingen gefinancierd op basis van een doorsneepremie. Dat neemt niet weg dat ook pensioenregelingen ondergebracht bij verzekeraars aangepast zullen moeten worden.

Begin op tijd!

Hoewel de overgangstermijn ruim lijkt – tot 1 januari 2028 – is deze periode hard nodig om alle pensioenregelingen grondig te controleren en alle werkgevers én hun medewerkers uitgebreid te informeren. controleer daarom zo snel mogelijk welke gevolgen de Wtp heeft op uw pensioenregeling.