Aanpassing registratieplicht (land)bouwvoertuigen

4 Mar 2024

Op 1 januari 2021 is de wet Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen in gegaan. Deze wet verplicht het om (land)bouwvoertuigen te registreren en verzekeren. Bij de invoering van deze wet werd er een uitzondering gemaakt voor (land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg kwamen. Inmiddels is deze uitzondering uit de wet gehaald en moeten alle voertuigen geregistreerd worden. Dit heeft ook gevolgen voor de verzekeringsplicht van deze voertuigen.

Verzekeringsplicht, ook als u niet op de openbare weg rijdt

Sinds 23 december 2023 is de verzekeringsplicht van (land)bouwvoertuigen niet langer gekoppeld aan verkeersdeelname. Het begrip ‘deelneming met het motorvoertuig aan het verkeer’ is vervangen door ‘het gebruik van het motorvoertuig in overeenstemming met de functie van dat motorrijtuig als vervoermiddel, ongeacht de kenmerken van het motorrijtuig en ongeacht het terrein waarop het motorrijtuig wordt gebruikt en of het stilstaat of in beweging is’.

Kort gezegd: alle motorrijtuigen die op het moment van schade de functie van een vervoermiddel hadden, moeten nu verzekerd worden. De locatie of de staat van beweging is niet langer relevant.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt geen dekking

Dit houdt in dat als u (land)bouwvoertuigen binnen bedrijfsgebouwen of op eigen terrein gebruikt, de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geen dekking biedt voor motorrijtuigschade. Dit moet u apart verzekeren. Meer weten? Klik dan hier: implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering. Heeft u nog vragen of wilt u overleggen over wat voor u de beste oplossing is? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.