Medewerker langdurig ziek? Vergeet de 42e-weeksmelding niet!

11 Mar 2024

Heeft u een werknemer die al geruime tijd niet in staat is om te werken? In het verzuimdossier is de ziekmelding uiterlijk in de 42e week een belangrijke stap om te nemen. Deze melding dient u in bij het UWV, maar óók bij de eventuele WGA Eigenrisicodrager- en WIA-verzekeraars. Anders kan dit gevolgen  hebben voor de uitkering aan u als werkgever of aan uw werknemer.

Doel van de 42e-weeksmelding

Als uw werknemer ziek is, werkt u er samen met de bedrijfsarts aan om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Tijdens dit re-integratieproces houden het UWV en de verzekeraar zich op de achtergrond. Zij moeten echter wel weten dát uw werknemer ziek is. U bent verplicht dat aan hen door te geven als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Dit is de zogenaamde 42e-weeksmelding.

Van de werknemers die 42 weken ziek zijn, vraagt zo’n 25 procent een jaar later een WIA-uitkering aan. Bij een negatieve beoordeling van de re-integratie-inspanningen schort het UWV de WIA-beoordeling op. De 42e-weeksmelding is dus van groot belang in elk verzuimdossier.

Verplichte 42e-weeksmelding aan verzekeraars

Volgens de polisvoorwaarden van de collectieve WIA-verzekering en WGA eigenrisicoverzekering zijn werkgevers verplicht een 42e-weeksmelding te doen aan verzekeraars. Als dat niet gebeurt, ontbreekt het de verzekeraars aan belangrijke informatie. Met deze informatie kunnen ze bijvoorbeeld re-integratieactiviteiten starten die instroom in de WIA voorkomen of beperken.

Gevolgen van te laat melden

Als het UVW de 42e-weeksmelding te laat ontvangt, kunt u een boete krijgen van maximaal 455 euro. Maar bij private WGA Eigenrisicodragerschap- en WIA-verzekeringen zijn de gevolgen soms verstrekkender. Het te laat melden van arbeidsongeschiktheid bij de verzekeraar kan zelfs gevolgen hebben voor de eventuele uitkering aan zowel u als werkgever als aan uw werknemer. In het ergste geval wil de verzekeraar de aanvraag niet in behandeling nemen en zult u zelf de WGA uitkering moeten betalen.