Gevolgen regelgeving voor herbouwwaarde bedrijfspand

4 Jul 2024

Frits von Römer

Bent u zich bewust van de impact van nieuwe regelgeving op de herbouwwaarde van uw bedrijfspand?

De overheid stimuleert duurzaam vastgoed. Nieuwe bedrijfspanden moeten dan ook aan strengere eisen voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld brandveiligheid en de milieubelasting van materialen. Nieuwe bouwnormen kunnen de kosten van herbouw aanzienlijk verhogen. Dit heeft gevolgen voor de verzekerde bedragen van uw schadeverzekering. Heeft u zich weleens afgevraagd wat de nieuwe bouwregels betekenen voor de herbouwwaarde van uw bedrijfspand? En weet u waar u op moet letten?

Oude panden zijn vaak gebouwd volgens verouderde bouwvoorschriften. De huidige wet- en regelgeving stelt strengere eisen voor nieuwbouw, vooral op het gebied van brandveiligheid en verduurzaming. Alle nieuwbouwprojecten moeten aan het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ voldoen. Dit betekent dat u bij nieuwe gebouwen rekening moet houden met de strikte eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) om energiegebruik te beperken. Maar ook zijn in de nieuwe regels besluiten opgenomen over compartimentering e/o de aanleg van een sprinklerinstallatie. Deze strengere regels leiden tot hogere bouwkosten en beïnvloeden direct de herbouwwaarde.

Risico’s van onderverzekering

Het kan helaas voorkomen: uw pand gaat totaal verloren door bijvoorbeeld brand. Dan wilt u voldoende verzekerd zijn. Immers: het verzekerde bedrag is het maximale bedrag dat uw verzekeraar uitkeert bij schade. Bij een bedrijfspand staat dit bedrag gelijk aan de herbouwwaarde van het pand. De adder onder het gras is dat uitgevoerde taxaties altijd uit zijn gegaan van de herbouwwaarde van het pand zoals de taxateur het aantreft. Bij herbouw moet het nieuwe pand alleen voldoen aan de huidige bouwnormen. Vaak vallen de kosten daardoor hoger uit dan gedacht. Zonder hier aandacht aan te besteden, loopt u het risico dat uw verzekering niet alle kosten dekt. Onderzoek van onze eigen specialisten en bijvoorbeeld ABN AMRO toont aan dat 20 tot 50 procent van de bedrijfsgebouwen onderverzekerd is als het gebouw volledig verloren gaat. Dit kan grote financiële gevolgen hebben, omdat de verzekering niet voldoende dekking biedt om de volledige nieuwbouw te kunnen realiseren.

Een geslaagde pilot

Om klanten te beschermen tegen de risico’s van onderverzekering heeft Vanbreda Risk & Benefits in samenwerking met JEF Taxatie & Risicobeheer uit Smilde een pilot uitgevoerd. Het pand van onze klant, gebouwd in 1990 en met een oppervlakte van 18.000 m², werd opnieuw getaxeerd. De verzekerde herbouwwaarde steeg van € 18.046.100 naar € 21.390.000. Deze getaxeerde waarde is gebaseerd op het huidige gebouw. Echter, als het pand volledig zou afbranden en herbouwd moet worden volgens de nieuwe bouwnormen, zou dit € 5.000.000 meer kosten. Een flinke kostenpost dus.

Ons voorstel aan verzekeraars was om een extra onderdeel (een zgn. rubriek) toe te voegen aan de verzekering, ter waarde van bijna 25 procent van de oorspronkelijke geschatte herbouwkosten. Omdat dit onderdeel alleen wordt aangesproken na een grote calamiteit waarbij het pand totaal verloren gaat, konden wij voor deze relatie de premie voor dit onderdeel van de dekking verlagen met 40%.

Alle betrokken verzekeraars gaven aan dat dit de eerste keer was dat ze een dergelijk verzoek hadden ontvangen. De uitkomst van de pilot zorgt ervoor dat eigenaren - ook bij totale vernietiging - volgens de huidige regelgeving voldoende dekking hebben.

Minimaliseer uw financiële risico’s

Een taxateur weet precies wat de kosten zijn om het bedrijf opnieuw te herbouwen na schade of verlies. Het periodiek laten checken van de herbouwwaarde van oudere panden én het aanpassen van uw verzekeringspolis aan de huidige bouwregels, is nodig om financiële risico's te minimaliseren. Handel proactief om ervoor te zorgen dat uw pand voldoende verzekerd is voor de daadwerkelijke kosten van herbouw.

Meer weten?

Wilt u zeker weten dat de verzekerde waarde van uw bedrijfspand up-to-date is? Wij kunnen u met onze verzekeringskennis en kennis van de bouwsector optimaal begeleiden. Wij staan voor u klaar om u in dit traject te ondersteunen.