BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID

Als ondernemer kunt u in geval van schade te maken krijgen met allerhande claims op het gebied van bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid en produktenaansprakelijkheid. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Vanbreda dekt de financiële gevolgen van deze claims als u of uw werknemers aansprakelijk worden gesteld voor zaak- en letselschade die aan derden is toegebracht.