BESTUURDERS- EN COMMISSARISSENAANSPRAKELIJKHEID

Risico van aansprakelijkheid voor bestuurders & commissarissen

Diverse partijen kunnen u aanspreken voor schade die zij lijden door (vermeende) bestuurlijke fouten of nalatigheden. Een keuze kan natuurlijk altijd verkeerd uitpakken en al wordt u onterecht aansprakelijk gesteld, dan kunnen de kosten voor verweer aanzienlijk zijn. Wanneer u met succes zou worden aangesproken, kan uw privévermogen ook worden aangesproken. Een onwenselijke situatie, waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen de oplossing biedt.

Voorbeelden van situaties waarin bestuurders of commissarissen met succes zijn aangesproken:

 • het zich niet vergewissen van de (financiële) betrouwbaarheid van contractpartners
 • onverantwoord kostbaar investeren
 • bij belangrijke transacties onvoldoende deskundig voorlichting geven en bijstand inwinnen
 • onvoldoende informeren van commissarissen
 • kredietbewaking nalaten
 • het zich niet tijdig indekken tegen duidelijk voorzienbare risico’s
 • nalaten advies te vragen aan deskundigen wanneer dit noodzakelijk is
 • onvoldoende toezicht houden op de continuïteit c.q. beleidsvorming en uitvoering
 • onvoldoende toezicht houden op de naleving van gebods- en verbodsbepalingen.

U kunt door vele partijen aansprakelijk worden gesteld en dit komt steeds meer voor, ook in het MKB! Dergelijke partijen zijn bijvoorbeeld: curatoren, aandeelhouders, concurrenten, klanten, overnamepartners, leveranciers, crediteuren, banken, belangenorganisaties, pensioenfondsen en de belastingdienst.

Verzeker u tegen dit financiële risico

Een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid dekt niet alleen de eventuele schadevergoeding, maar ook de kosten van verweer/rechtsbijstand indien u al dan niet terecht aansprakelijk wordt gesteld.

Wist u dat?

 • Er ook aanspraak kan worden gemaakt op uw privévermogen?
 • Bij een faillissement de curator zelfs de wettelijke plicht heeft om na te gaan of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid!
 • Niet alleen de bestuurders van grote beursgenoteerde ondernemingen worden aangesproken. Ook binnen het MKB en non-profit, verenigingen en stichtingen, komen claims steeds meer voor. Dergelijke aanspraken worden vaak buiten de publiciteit gehouden omdat de zaken worden geschikt.

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met de hieronder gegeven schadevoorbeelden, in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van het risico:

 1. Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter met de gedachte het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.
 2. De DGA van een textielbedrijfje importeert fijne zijde uit Sri Lanka vanwege de zeer goede kwaliteit, hoewel hij weet dat het risico groot is dat door de jaarlijkse overstromingsproblematiek niet kan worden geleverd. De levering blijft inderdaad uit, waardoor de halfjaarlijkse haute couture collectie van een zeer trendy ontwerper grote vertraging oploopt… Zozeer zelfs dat deze collectie pas tegen het vallen van de herfst gereed is en de verkoopcijfers uiteraard schrikbarend laag zijn. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk. De aanspraak baseert hij op het gegeven dat de DGA onnodig risico heeft genomen, waardoor zijn contractspartner, de ontwerper, financiële schade heeft geleden.
 3. Een meubelfabriek en een modebedrijf richten een joint-venture op om samen een modieuze bankstoffenlijn te ontwerpen, te produceren en op de markt te brengen. De investeringen van beide partijen zijn omvangrijk. Door gebrek aan een gedegen marktonderzoek blijkt pas in de laatste fase dat de belangstelling voor deze producten zeer gering is. De joint-venture wordt dan ook na korte tijd ontbonden. Dit mislukte avontuur brengt de meubelfabriek financieel op de rand van de afgrond en de verantwoordelijke directie neemt ontslag. Er treedt een nieuw bestuur aan, dat al snel besluit om de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële schade.

Meer weten?

Vul de vragen hieronder in en één van onze experts neemt contact met u op: 

 

Liever direct contact?

Neem dan contact op met Dirkjan Gijzen. Hij helpt u graag verder!