Brandveilig ondernemen

De verschillende risico's bij brand en wat u kunt doen om deze zo klein mogelijk te houden

Er is steeds meer aandacht voor preventie en serieus risicomanagement bij zakelijk Nederland. Het aantal bedrijfsbranden daalt dan ook flink de afgelopen jaren. Toch zijn er talloze voorbeelden van bedrijven die failliet gaan na een brand, terwijl de materiële schade vergoed wordt. Hoe kan dat? Welke risico’s loopt uw organisatie nou precies bij brand? En wat kunt u doen om deze risico’s zo klein mogelijk te houden?

Meer dan alleen materiële schade

Bij brand ontstaat er niet alleen materiële schade, zoals schade aan het gebouw of de inventaris/bedrijfsuitrusting. Er zijn ook andere risico’s die u loopt. Wij geven u enkele voorbeelden:

Gevaar voor aanwezige personen:
De brand zelf, maar ook rook, giftige dampen en paniek kunnen zorgen voor slachtoffers.

Gevolgen voor de omgeving en het milieu:
Bij brand kunnen ook stoffen vrijkomen die schade aan het milieu kunnen veroorzaken, zoals giftige dampen of asbest. Als eigenaar van het pand kunt u in dit geval voor milieuschade aansprakelijk gesteld worden.

Bedrijfsonderbreking:
De productie van uw bedrijf kan stil komen te liggen. Hierdoor kunt u omzet mislopen terwijl u uw vaste lasten wel gewoon moet betalen. Ook kunt u contractuele boetes krijgen door leveringsproblemen of kunnen bestaande klanten overstappen naar uw concurrent omdat u niet kunt leveren.

Vaak worden dit soort risico’s over het hoofd gezien als het risico op brand wordt besproken en wordt gekeken hoe het risico op brand het beste gemanaged kan worden.

Brandveilig ondernemen

Als ondernemer moet u aan bepaalde regels voldoen op het gebied van brandveiligheid. Bij een inspectie kijkt de brandweer bijvoorbeeld naar zaken als vluchtwegen en brandvoorkomende en brandvertragende maatregelen. Daarnaast kunnen verzekeraars voorwaarden stellen om de risico’s te beperken. Deze voorwaarden hebben vaak betrekking op de veiligheid van verzekerde zaken zoals uw pand en andere bezittingen. Maar brandveilig ondernemen gaat veel verder dan dat. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kan het zijn dat verzekeraars niet uitkeren in geval van schade.

Het is dus belangrijk dat u er als ondernemer alles aan doet om het risico op brand zoveel mogelijk te verkleinen. Zo voorkomt u verrassingen als u hier onverhoopt toch mee te maken krijgt.

Praktische tips om schade te beperken

U kunt dit doen door de juiste maatregelen te nemen Maar hoe doet u dat dan? Wij geven u graag u graag wat praktische tips.

Tips brandbeveiligingOnderken de risico’s
Onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden, brandstichting, slecht aangelegde, beschadigde of onjuist gebruikte elektrische installatie. Dit zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Welke risico’s zijn er aanwezig in uw bedrijf? Op de website checklistbrand.nl vindt u meer informatie over brandoorzaken per bedrijfsgroep en wat u eraan kunt doen.

Zorg voor goede technische preventie
U kunt vaak u al veel maatregelen nemen op technisch vlak. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende compartimenten, onbrandbare isolatie, brandmeldinstallatie, een automatische blusinstallatie, maar bijvoorbeeld ook voldoende en periodiek gekeurde handblusmiddelen.

Richt uw veiligheidsprocessen goed in
Denk hierbij vooral aan duidelijke afspraken over orde en netheid in uw bedrijf en over hoe te handelen bij brand. Hoe kunnen medewerkers onveilige situaties voorkomen? Verder zijn interne controles, vroegtijdige signalering en continue bereikbaarheid in geval van een incident van groot belang.

Check de voorwaarden die uw verzekeraar stelt
De risico’s op en mogelijke gevolgen van brandschade zijn voor alle ondernemers verschillend. Zo heeft de vuurwerkspecialist een ander risicoprofiel dan de leverancier van mineraalwater. Het type werkzaamheden en de locatie hebben dus een grote invloed op de eisen die de verzekeraar aan uw onderneming stelt.

Controleer daarom de voorwaarden en clausules van uw specifieke brandverzekering. Welke keuringen en inspecties moet u uitvoeren en hoe vaak moet u dit doen? Leg ook vast dat u deze controles heeft gedaan zodat u dit kunt aantonen als dat nodig mocht zijn. Meer informatie over inspecties en keuringen vindt u op onze website: https://www.vanbredanl.com/inspecties-en-keuringen