Door co-creatie naar toekomsbestendige Stop Loss

Uw financiële risico’s managen we écht samen. Om dat te kunnen doen gaan we regelmatig in gesprek met onze klanten. Ook nu, bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige Stop Loss verzuimverzekering voor supermarktondernemers. Op dit moment rekenen actuarieel rekenaars van Avéro Achmea onze suggesties door voor enkele aanpassingen. Suggesties die mede tot stand zijn gekomen door ideeën, wensen en inzichten van een representatief aantal ondernemers.

Gert-Jan van Waart en Bianca Cogzell

Stop Loss Verzuimverzekering

Zo’n 160 supermarktondernemers hebben bij Vanbreda Risk & Benefits het risico van loondoorbetaling bij ziekte verzekerd via een Stop Loss Verzuimverzekering. Het is een unicum dat zoveel werkgevers uit één branche collectief verzekerd zijn op deze toch redelijk bijzondere variant van de verzuimverzekering. Bij de Stop Loss Verzuimverzekering neemt de werkgever een deel van de verzuimkosten voor eigen rekening. Dit is het eigen behoud.  

Samen met de conventionele variant is deze verzekering onderdeel van de mantelovereenkomst tussen Avéro Achmea en de Levensmiddelenbranche. De verzekering wordt exclusief door Vanbreda Risk & Benefits beheerd. De huidige opzet, dekking, vorm én tarieven zijn sinds 2015 ongewijzigd.

Aanpassing nodig

De resultaten in deze specifieke portefeuille zijn van vanuit het oogpunt van de verzekeraar al een aantal jaar niet goed. Op iedere euro die in de afgelopen 4 tot 5 jaar aan premie is betaald, keerde de verzekeraar gemiddeld € 1,31 aan zogenaamde schadepenningen uit. Dan weet je dat de verzekeraar vroeg of laat, door interne of externe druk, met een aanpassing gaat komen. Of erger nog; de collectieve portefeuille volledig opzegt. Daarom is een aanpassing van de Stop Loss noodzakelijk.

Om de verzekeraar voor te zijn, zijn wij zelf onderzoek gaan doen naar mogelijke aanpassingen in de polis. Aanpassingen die recht doen aan de belangen van de verzekeraar én waarmee de verzekering nog steeds aansluit bij de wensen en behoeften van onze klanten, de supermarktondernemers.

In gesprek met onze klanten

We zijn daarom in gesprek gegaan met meerdere supermarktondernemers en vroegen hen of de huidige Stop Loss verzekering nog volstaat. Hoe zij het verloop van premie en eigen behoud ervaren als er verzuimschade is geweest. En of het niet meeverzekeren van medewerkers die minder dan 12 uur per week werken, nog aansluit bij de dagelijkse praktijk? Hierbij bespraken we niet alleen de polis, maar ook hoe risico’s beperkt kunnen worden en wat er nodig is om verzuim te voorkomen en beheersen.

Zinvolle en leuke gesprekken waarin we veel feedback, tips en inzichten hebben gekregen.

Hoe verder?

De feedback die we hebben ontvangen, hebben we verwerkt in suggesties aan Avéro Achmea waarmee de Stop Loss verzekering kan worden herzien. Zoals gezegd worden deze suggesties op dit moment, samen met de ideeën van de verzekeraar zelf, doorgerekend en verwerkt tot een concreet aanbod.

Daarnaast ontwikkelen we op dit moment, samen met NLG Arbo, een hernieuwd Arbo dienstverleningsproduct om u als supermarktondernemer optimaal te kunnen ondersteunen bij verzuim.

Binnenkort komen we bij u in de lucht met deze nieuwe voorstellen, waarmee u weer jaren vooruit kan en waarbij wij een belangrijke rol zien voor de arbodienstverlener om het verzuim te beheersen.

Een mooi product door goed partnerschap

Wat ons tijdens ons onderzoek vooral is opgevallen, is hoe bereidwillig u bent om mee te denken. Vrijwel alle ondernemers die wij hebben benaderd waren bereid tijd vrij te maken en mee te denken. Dat waarderen wij enorm. Want alleen met eerlijke en open feedback van onze klanten kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. En hoe fijn is het dan om te merken dat we gedurende tientallen jaren van partnerschap, een zeer goede band met de ondernemers in de supermarktbranche hebben gevormd.