Toelichting inspecties en keuringen

Het is belangrijk de risico’s binnen uw onderneming te (her)kennen. Als u weet welke risico’s u loopt, kunt u ze minimaliseren door preventief onderhoud, regelmatige inspecties en controle. Hiermee waarborgt u de continuïteit van uw eigen onderneming en zorgt u ervoor dat deze risico’s beter te verzekeren zijn. Verzekeraars stellen namelijk steeds meer eisen als het gaat om risicomanagement en vragen steeds vaker om specifieke keuringen of inspecties. We zetten de verschillende soorten keuringen en inspecties voor u op een rij.

Inspectierapport

Als u een verzekering afsluit voor uw bedrijf wordt er vaak een technische inspectie gedaan door de verzekeraar. Hiermee wil de verzekeraar een beter beeld krijgen van het risico dat hij afdekt. Bij deze inspectie wordt gekeken naar zaken als:

  • isolatie
  • orde en netheid
  • de aanwezigheid van elektra en de keuringen hiervan
  • brand- en inbraakpreventie
  • bedrijfsprocessen
  • zaken als buitenopslag

Dit wordt beschreven in een inspectierapport. In dit rapport worden vaak ook preventiemaatregelen en –eisen opgenomen. Om uw risico’s goed te kunnen verzekeren is het van belang dat u deze eisen en maatregelen opvolgt en hiervan herstelverklaringen ontvangt.

NEN Keuringsrapport

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Werken u en uw medewerkers met elektrische installaties? Dan moeten deze voldoen aan de normen en voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de NEN1010 en NEN3140. Dit zorgt ervoor dat uw personeel veilig kan werken met en in de buurt van een elektrische installatie.

Bij een NEN3140 keuring wordt uw bestaande installatie gecontroleerd, terwijl de NEN1010 keuring is gericht op nieuwe installaties. Klik op de link voor meer informatie over de NEN1010 en NEN3140 normen.

Veel verzekeraars eisen dat uw installaties minimaal 1 keer in de 3 tot 5 jaar worden gekeurd om te controleren of zij nog voldoen aan deze normen.

Scope 10 Keuringsrapport

Veel branden worden veroorzaakt door een gebrek in de elektrische installatie. Om het risico op brand te beperken is het dan ook belangrijk om deze installatie(s) regelmatig te laten keuren. Steeds meer verzekeraars vragen hierbij ook om een Scope10 keuring. Deze is gericht op de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in relatie tot de wijze van gebruik en de omgeving. Scope10 kan als een op zichzelf staande inspectie worden uitgevoerd en als aanvulling op de NEN keuring. Met deze combinatie is naast de arbeidsveiligheid (NEN) ook de brandveiligheid (Scope10) gewaarborgd.

Scope 12 Keuringsrapport

Bij een SCIOS scope 12 inspectie wordt uw zonnepaneelinstallatie gecontroleerd. Alle richtlijnen met betrekking tot PV-installaties worden in deze keuring meegenomen. Als uw installatie nog niet eerder is geinspecteerd volgens scope 12, dan vindt er eerst een 'Eerste Bijzondere Inspectie' plaats. Vervolgens wordt uw installatie periodiek gekeurd (PI). Deze Periodieke Inspectie vindt gemiddeld iedere 3 tot 5 jaar plaats. Stichting SCIOS adviseert dit elke vijf jaar te doen.

Kijk op www.scios.nl voor meer informatie over de scope 10 en 12 keuringen.

Atex certificaat of explosieveiligheidsdocument

Als elektrische installaties zich bevinden in een explosiegevaarlijke omgeving, dan moet u als werkgever maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw medewerkers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit doet u onder andere door het explosierisico vast te leggen in een Explosieveiligheidsdocument. De inventarisatie van dit risico moet gedaan worden volgens de ATEX richtlijnen. Het doel van deze richtlijnen is het voorkomen van gas- en stofexplosies om de gevolgen hiervan te beperken. Net al voor andere keuringen en certificaten geldt ook voor dit certificaat een beperkte geldigheidsduur. Klik hier voor meer informatie over Atex.

Sprinkler certificaat

In sommige situaties eist de verzekeraar dat een bedrijfspand wordt beveiligd met een sprinklerinstallatie. Hiermee kunt u een beginnende brand snel signaleren, beheersen, onderdrukken of blussen. Bovendien beperkt u hiermee de rookontwikkeling. Het risico op schade wordt op deze manier beperkt tot het minimum. Vaak is dan ook een sprinklercertificaat vereist. Hiermee toont u aan dat de installatie niet alleen bij de oplevering de juiste bescherming biedt, maar ook later. Een sprinkler certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur.

Meer informatie over het Sprinklercertificaat vindt u op de website van het CCV. 

 

Alarm- en/ of borgcertificaat

Met een Alarm- of Borgcertificaat kunt u aantonen dat uw bedrijfspand goed beveiligd is tegen inbraak. Dit certificaat wordt door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf uitgegeven en is vijf jaar geldig.

Meer informatie vindt u op de website van het CCV