Internationale waardeoverdracht van pensioen

In theorie is het mogelijk, maar in praktijk komt het zelden voor

Veel van onze internationale klanten hebben te maken met medewerkers die in Nederland al een pensioen hebben opgebouwd. Vaak willen deze medewerkers de waarde hiervan overdragen naar een pensioenregeling in het buitenland (internationale waardeoverdracht). In theorie is dit mogelijk. In de praktijk blijkt echter dat dit zelden tot nooit voorkomt.

Nederlandse wetgeving

De regels met betrekking tot het uitkeren van pensioenen zijn in Nederland vaak anders dan in het buitenland. Zo is het in Nederland niet mogelijk een pensioen af te kopen of het opgebouwde bedrag in één keer uit te laten betalen. In het buitenland kan dit vaak wel. De achterliggende gedachte van de Nederlandse overheid is dat je de rest van je leven iedere maand inkomen moet hebben. Met het in één keer uitbetalen van het bedrag dat is opgebouwd, loopt uw medewerker de kans dat hij of zij te kort komt en alsnog een uitkering moet aanvragen.

Overeenkomst nodig met Nederlandse Belastingdienst

Omdat de wetgeving in Nederland anders is, is waardeoverdracht lastig te realiseren. Zo moet de uitvoerder van de buitenlandse pensioenregeling een overeenkomst sluiten met de Nederlandse belastingdienst. In deze overeenkomst moet de uitvoerder aangeven dat zij voldoen aan de Nederlandse wetgeving.

Belastingheffing

Voldoet de uitvoerder niet aan de Nederlandse wetgeving? Dan moet hij er garant voor staan dat de juiste heffingen geïnd kunnen worden. Kortom, er moet belasting betaald worden over het opgebouwde bedrag. Deze belastingen hoeven niet betaald te worden als een pensioen wordt overgedragen naar een Nederlandse uitvoerder. Bovendien lopen deze heffingen vaak zodanig op dat het financieel niet aantrekkelijk is hiervoor te kiezen.

Waardeoverdracht in praktijk

Al met al zorgt dit ervoor dat een internationale waardeoverdracht van een pensioen in theorie wel mogelijk is. Echter in praktijk wordt hier zelden tot nooit voor gekozen. Volgens de Europese Commissie is dit een belemmering van vrij verkeer van werknemers. De Commissie is daarom in 2012 een zgn. inbreukprocedure begonnen tegen Nederland. Omdat Nederland geen gehoor geeft aan deze oproep om de wet te veranderen, brengt de Commissie de zaak nu voor bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het is onduidelijk wanneer hier uitspraak over wordt gedaan en welke gevolgen dit zal hebben voor medewerkers.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over internationale waardeoverdracht van het pensioen van uw medewerkers? Of heeft u andere vragen over uw pensioenregeling? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.