Inventarisatieformulier Collectieve Inkomensverzekeringen

U heeft aangegeven interesse te hebben in aanvullende WIA verzekeringen voor uw medewerkers. Wij vinden het belangrijk om u een goed en passend advies te geven. Daarnaast zijn wij op grond van de Wet Financieel Toezicht verplicht om bij WIA verzekeringen na te gaan in hoeverre u op de hoogte bent van onze dienstverlening, van het product dat u afsluit en van het financiële risico dat u hiermee afdekt.

Hier kunnen wij in onze advisering dan rekening mee houden. Om dit duidelijk en gemakkelijk vast te leggen vindt u hieronder ons Inventarisatieformulier Collectieve Inkomensverzekeringen. Nadat u het formulier heeft ingevuld gaan wij verder voor u aan de slag.