Klanttevredenheid Vanbreda Risk & Benefits

Professionals met kennis van zaken

Inzicht in en grip op uw financiële stabiliteit is belangrijk voor u als ondernemer. Als uw adviseur snappen wij dat als geen ander. Wij stemmen onze dienstverlening dan ook af op wat onze relaties nodig hebben en van ons verwachten op dit gebied. Om hier een goed beeld van te krijgen, hebben wij begin dit jaar een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat onze relaties ons zien als professionals met kennis van zaken. Daarnaast zijn er ook een aantal aandachtpunten gegeven. 

Het onderzoek

Half januari is er een vragenlijst verstuurd naar onze relaties. In deze vragenlijst zijn stellingen voorgelegd over belangrijke contactmomenten zoals het adviestraject en de afhandeling van claims. Daarnaast was er de mogelijkheid aanvullende tips en tricks te delen. Dit klanttevredenheidsonderzoek is een zogenaamde 0-meting. Het geeft ons inzicht in hoe u over onze dienstverlening denkt, welke elementen van onze dienstverlening goed gaan en natuurlijk ook aandachtspunten.

Complimenten en aandachtspunten

Veel relaties hebben aangegeven dat zij tevreden zijn over onze dienstverlening. Met name de professionaliteit van onze collega’s wordt hoog gewaardeerd. Er zijn er natuurlijk ook een aantal aandachtspunten genoemd. Deze punten hebben vooral betrekking op het contact dat u met ons heeft. De frequentie én de invulling hiervan. Daarnaast is ook de begrijpelijkheid van onze adviezen een punt van aandacht. Een aantal terugkomende punten zijn:

  • Meer pro-actief klantcontact
  • Reactietermijn bij vragen
  • Informeren over voortgang van advies- en offertetrajecten
  • Inzicht in portefeuille
  • Duidelijkheid en begrijpelijkheid van adviezen

Hoe gaan wij verder?

Het is vanzelfsprekend dat wij met de feedback aan de slag gaan. Wij hebben al een aantal projecten lopen. Hierover houden wij u, onder andere via onze nieuwsbrief, op de hoogte. Wij lichten er hieronder alvast twee voor u uit.

Heldere, eenduidige adviezen

Wij zijn bezig met het herzien van onze adviesrapporten als het gaat om begrijpelijkheid en herkenbaarheid. Met begrijpelijkheid bedoelen we de wijze waarop deze geformuleerd worden. Met herkenbaarheid dat u zich in een advies moet herkennen. Hierbij letten wij erop dat wij niet vervallen in jargon en committeren wij ons eraan dat er een duidelijke vertaalslag wordt gemaakt naar de specifieke situatie die u met ons heeft besproken. Zo zorgen wij ervoor dat u de juiste informatie heeft om goede keuzes te maken.

Klantonline: inzicht in risico’s en portefeuille

Om u goed inzicht te geven in uw risico’s en daarbij horende en afgesloten verzekeringen, hebben wij Klantonline ontwikkeld. Dit is een portal waarmee u 24/7 inzicht heeft in uw verzekerbare risico’s en de manier waarop u deze bij Vanbreda heeft afgedekt. Wij hebben inmiddels 50 relaties gevraagd zich te registreren en hun ervaringen met ons te delen. Met deze feedback zetten wij de puntjes op de i voor de huidige versie waarna wij Klantonline ook voor andere relaties gefaseerd zullen uitrollen. Het is de bedoeling dat al onze relaties zich dit jaar kunnen registeren via Klantonline.