Aanvullende maatregelen werkgever COVID-19

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de overheid de eerste maatregelen nam om COVID-19 terug te dringen. Helaas is de pandemie nog niet voorbij en blijven maatregelen gelden. Ook als werkgever heeft u hiermee te maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom in december de aanvullende maatregelen voor op het werk vastgelegd. Hiervoor is een nieuw artikel opgenomen in het Arbobesluit.

Veilige werkomgeving, ook in geval van thuiswerken

Het Arbobesluit is in de Arbowet uitgewerkt. Er wordt beschreven aan welke regels u zich als werkgever moet houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Om zo een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te creëren. Ook als uw medewerkers thuiswerken.

Welke maatregelen moet u minimaal nemen

In de basis moet zoveel mogelijk worden thuis gewerkt. Als uw medewerkers toch naar hun werk komen moet u als werkgever voor een veilige werkomgeving zorgen. Dit geldt ook voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken. In de aanvullende maatregelen is daarom vastgelegd dat u in ieder geval aan de volgende eisen moet voldoen:

Tref voldoende hygiënische voorzieningen en maatregelen

De belangrijkste middelen om besmetting met COVID-19 te voorkomen zijn het wassen van handen, anderhalve meter afstand en thuis blijven bij lichte klachten. Daarnaast kunt u als werkgever ook denken aan het plaatsen van schermen, het aangeven van looproutes, goede ventilatie en de beschikbaarheid van voldoende ontsmettingsmiddelen.

Zorg voor voldoende advies en voorlichting

Het is belangrijk dat uw medewerkers gebruik maken van de voorzieningen die u treft en zich houden aan de maatregelen die u neemt. Zorg er daarom voor dat de informatie makkelijk vindbaar is voor uw medewerkers maar ook begrijpelijk. Dit kan betekenen dat u informatie in andere talen beschikbaar moet maken.

Toezicht houden

Als werkgever moet u erop letten dat uw medewerkers de voorzieningen die u treft gebruiken en de maatregelen opvolgen.

Hoe u deze maatregelen invult is natuurlijk afhankelijk van uw situatie en wat er voor nodig is om voor uw medewerkers een veilige werkomgeving te creëren. De precieze invulling zal dan ook niet voor alle bedrijven gelijk zijn. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Zorg voor een up-to-date RI&E

Als de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twijfelt of een werkgever zich aan de Coronaregels houdt, kan zij een onderzoek starten. Dit begint vaak bij het bekijken van de RI&E en het Coronaprotocol. Zorg er daarom voor dat de maatregelen die u neemt in deze documenten zijn opgenomen. U kunt dan eenvoudig laten zien welke maatregelen u heeft genomen en sluiting van uw bedrijf of een boete voorkomen.

Vaccinatie van medewerkers

Natuurlijk wilt u voorkomen dat uw medewerkers besmet raken met Corona. Dit helpt ten slotte bij het zorgen voor een veilige werkomgeving. U kunt uw medewerkers echter niet zomaar verplichten zich te laten vaccineren.  Als uw medewerker niet gevaccineerd wil worden is het belangrijk dat u hierover met hem of haar in gesprek gaat. Voor u dat doet is het natuurlijk goed te weten wat u als werkgever mag verwachten en eisen. Op de website van de Rijksoverheid vindt meer informatie over de rechten en plichten rondom vaccinatie.