Houd uw medewerkers fit en gezond, ook in 2023

De kranten staan er vol mee: de stijgende prijzen en inflatie. Ook uw medewerkers hebben hiermee te maken. En zullen net als veel anderen hun uitgaven in kaart te brengen om te kijken waar bezuinigd kan worden. Een van de keuzes die dan gemaakt kunnen worden is het opzeggen van de aanvullende zorgverzekering. Op korte termijn misschien een logische keuze. Op lange termijn zeker niet altijd de beste. Niet voor uw medewerker maar ook niet voor u.

Bezuinigen om maandlasten laag te houden

Collectieve zorgverzekeringDe verwachting is dat per 1 januari 2023 de premie voor de basisverzekering met minimaal €10 per maand verhoogd zal worden. Daarnaast vervalt ook de korting op de collectieve zorgverzekering. Voor al uw medewerkers geldt daarom dat zij komend jaar meer zullen gaan betalen voor hun zorgverzekering. Om op korte termijn de maandlasten naar beneden te brengen lijkt het voor sommigen dan ook een logische keuze om de aanvullende zorgverzekering op te zeggen of het vrijwillige eigen risico te verhogen. Op lange termijn kan dit juist ongunstiger uitpakken. Zowel voor uw medewerker als voor u.

Op lange termijn juist hogere kosten

Iemand die geen aanvullende verzekering heeft, moet meer zorgkosten zelf betalen. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie om nek- en schouderklachten te verhelpen. Die hogere kosten kunnen ervoor zorgen dat men zorg gaat uitstellen of zelfs afstellen. Kan uw medewerker daardoor niet werken? Dan krijgt u als werkgever te maken met kosten voor bijvoorbeeld loondoorbetaling, vervanging, omzetverlies tijdens afwezigheid en verzuimbegeleiding. Dat gaat gemiddeld om € 230 per dag en kan behoorlijk in de papieren lopen.

Wat u kunt doen

Om verzuim te voorkomen is het belangrijk dat uw medewerkers de juiste zorg krijgen op het moment dat zij die nodig hebben. En hoewel de collectiviteitskorting op de zorgverzekering per 1 januari komt te vervallen, zijn er toch manieren om uw medewerkers te stimuleren hun aanvullende verzekering te behouden.

Biedt u een collectieve zorgverzekering? Dan kunt u bijvoorbeeld een werkgeverspakket afsluiten. Vanuit dit pakket worden fysio en psychische hulp vaak vergoed voor de werknemers, ongeacht of ze een aanvullend pakket hebben of niet. Ook kunt u bijvoorbeeld een financiële bijdrage doen bij de keuze voor een aanvullende verzekering. Wij zien hier verschillende voorbeelden van in de praktijk: bedrijven die de premie voor de aanvullende verzekering volledig voor hun rekening nemen, een vast bedrag per maand vergoeden of een bijdrage geven vanaf een bepaalde aanvullende verzekering.

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze Consultants Zorg & Inkomen. Zij helpen u graag verder!