De MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Wat is het en voor wie?

Op 1 januari 2020 wordt de MKB Verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd. Een verzekering die vooral werkgevers met minder dan 25 medewerkers moet helpen bij de verplichtingen die zij hebben als een medewerker (langdurig) ziek is. Wat biedt deze verzekering precies? Wij zetten het voor u op een rij.

Wettelijke verplichtingen hebben soms grote gevolgen

U zorgt natuurlijk goed voor uw medewerkers. Toch kan het gebeuren dat een medewerker langdurig ziek wordt. Dit is niet alleen vervelend voor de medewerker zelf. Het heeft ook gevolgen voor u als werkgever. Zo bent u verplicht om het loon voor een periode van twee jaar door te betalen en moet u , samen met de medewerker, stappen zetten om langdurig verzuim te voorkomen. Dit kost veel tijd en zorgt ook voor een financieel risico.

Werkgever met minder dan 25 medewerkers ontzien

Deze verplichtingen kunnen zeker bij kleine werkgevers veel impact hebben. Zowel financieel als qua hoeveelheid tijd die hij kwijt is. Om deze werkgever te ontzien heeft Minister Koolmees (Sociale Zaken), samen met werkgeverorganisaties en verzekeraars, afspraken gemaakt. Eén van deze afspraken is de introductie van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering vangt niet alleen het financiële risico op van loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte. Hij zorgt er ook voor dat werkgevers maximaal worden ondersteund bij de begeleiding van langdurig zieke medewerkers en bij de wettelijke verplichtingen rondom de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Belangrijkste kenmerken MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering lijkt veel op een ‘gewone’ verzuimverzekering. Beide verzekeringen dekken de loondoorbetaling bij ziekte. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering moet echter voldoen aan een aantal eisen om de kleine werkgever te ontzorgen. Zo is vastgelegd op welke manier de professionele dienstverlening (onderdeel van de verzekering) wordt ingericht. En zijn er afspraken gemaakt over de mate waarin het eigen verzuim wordt meegenomen in de premie van de verzekering. De belangrijkste afspraken op een rij:

De verzuim-ontzorgverzekering is poortwachterproof
Als de werkgever de adviezen van de verzekeraar en de bedrijfsarts opvolgt, dan kan hij/zij er zeker van zijn dat aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter is voldaan. Legt UWV toch een loonsanctie op, dan hoeft de werkgever die niet te betalen. Deze wordt door de verzekeraar vergoed.

Dienstverlening gericht op re-integratie van een zieke medewerker zit standaard in het pakket
Bij re-integratieactiviteiten vanuit de Wet verbetering poortwachter en/of op advies van de bedrijfsarts worden geen extra kosten voor interventie in rekening gebracht.

Regie bij langdurig verzuim door aangestelde casemanager
Bij dreigend langdurig verzuim neemt een, door de verzekeraar geaccepteerde casemanager, de regie over de re-integratie. Deze casemanager neemt zo werk uit handen van de werkgever.

Geen onverwachte premiestijgingen
Bij het vaststellen van de premie door de verzekeraar, wordt een bovengrens vastgesteld voor het meetellen van het eigen verzuim.

De verzekeraar heeft inspraak in hoe het MKB met preventie en verzuim omgaat
De verzekeraar mag voorwaarden verbinden aan de manier waarop de werkgever met preventie en verzuim omgaat. Belangrijke eis hierbij is wel dat werkgevers in het MKB hier redelijkerwijs aan kunnen voldoen.

Interessant voor u?

Of de MKB Verzuim-ontzorgverzekering interessant is voor u, is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij onder andere aan het ziekteverzuim binnen uw organisatie, maar ook hoe tevreden u bent over uw huidige ARBO Dienstverlener. Wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoon 088 273 32 40 of stuur een mail aan zorgeninkomen@vanbredanl.com. Wij denken graag met u mee.