Aansprakelijkheid, wat u moet weten

Het managen van risico’s begint met het hebben van goed inzicht. Inzicht in de risico’s die u loopt als organisatie en als werkgever. Omdat iedere organisatie anders is en ook iedere branche weer andere risico’s kent, is het geven van een compleet overzicht zo goed als onmogelijk. Om u toch op weg te helpen, zetten wij de meestvoorkomende aansprakelijkheidsrisico’s onder elkaar.

Welke aansprakelijkheidsrisico’s loopt u met uw organisatie?

Aansprakelijkheid onroerend goed

Bent u eigenaar van een pand? Dan bent u verantwoordelijk voor mogelijke schade aan derden als deze veroorzaakt wordt door (een gebrek aan) uw pand. Denk bijvoorbeeld aan het afwaaien van een plaat of dakpan die op een auto, of nog erger, op een voorbijganger valt.

Bent u niet zelf de eigenaar maar huurt u een pand? Ook dan is het belangrijk goed te onderzoeken voor welke risico’s u als huurder aansprakelijk gesteld kunt worden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u directeur of commissaris van een B.V. of VVE? Of penningmeester bij een vereniging? Dan is bestuurdersaansprakelijkheid voor u van belang. Bij onbehoorlijk bestuur of nalatigheid van één van de bestuurders, kan namelijk iedere bestuurder individueel worden aangesproken in zijn privé vermogen. Dit risico doet zich bijvoorbeeld voor in situaties waarin crediteuren hun rekening niet meer kunnen voldoen of waarbij één van de bestuurders dingen heeft verzwegen of verkeerde handelingen heeft verricht waardoor het bedrijf of derde partij schade lijdt. Ook bij faillissement lopen de bestuurders een verhoogd risico om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Als u spullen van een ander vervoert, bijvoorbeeld van uw klant, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor spullen die beschadigd raken, zoek raken of gestolen worden. Dit geldt ook bij het transport van containers en trailers in opdracht van anderen. Bent u actief in de logistiek? Dan loopt u hiermee een groot financieel risico.

Aansprakelijkheid tijdens bouw

Het risico op schade tijdens een bouwproject is behoorlijk. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld schade door een brand, storm of diefstal. Maar het kan ook gebeuren dat er schade ontstaat door een bouwfout, ontwerpfout of constructiefout. Als ondernemer in de bouw kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de kosten hiervoor.

Welke aansprakelijkheidsrisico’s heeft u als werkgever

Aansprakelijkheid bij schade aan derden

Als uw werknemers naar klanten toe gaan of klanten komen bij u, kan er schade worden veroorzaakt aan personen en/of spullen van anderen. Denk aan een werknemer die een kop koffie over de laptop van een klant laat vallen of een werknemer die op de werkvloer een klant per ongeluk verwondt met een voorwerp. De andere partij kan in zo’n geval de schade op u als werkgever verhalen.

Aansprakelijkheid bij ongevallen

Natuurlijk neemt u alle preventieve maatregelen die nodig zijn voor uw medewerkers om hun werk zo veilig mogelijk te doen. Toch kan een medewerker van een steiger vallen, of uitglijden en zich verwonden of iets breken.  Raakt uw werknemer in zo’n geval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij of zij u aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Hierbij kunt u onder andere denken aan gederfde inkomsten, medische kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering of vervangende hulp in huis.

Aansprakelijkheid als gevolg van beroepsfout

Uw werknemers kunnen ook een aansprakelijkheidsclaim krijgen als gevolg van een beroepsfout. Denk aan een verkeerd advies of een verkeerde berekening. Een beroepsfout kan grote financiële gevolgen hebben voor uw klant. Deze kosten zal hij of zij naar alle waarschijnlijkheid bij u proberen te verhalen. Zo’n beroepsfout is weer een andere vorm van aansprakelijkheid dan als aansprakelijkheid bij schade aan derden of ongevallen. Het is dan ook belangrijk goed na te gaan hoe groot dit risico is binnen uw organisatie.  

Goed werkgeverschap

Als een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden of bedrijfsgerelateerde activiteiten zoals een personeelsuitje, worden werkgevers steeds vaker verplicht de schade te vergoeden. Ook als de werkgever niet direct aansprakelijk is. Vanuit het beginsel van Goed Werkgeverschap, stellen rechters dat de werkgever een goede verzekering moet hebben voor ongevallen van werknemers tijdens werk, bedrijfsuitjes en woon- en werkverkeer.  

Zorg voor inzicht en voorkom verrassingen

Natuurlijk gaat u er niet vanuit dat het mis gaat. Toch is het goed u te realiseren dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat zo’n ongelukje grote gevolgen kan hebben voor u, uw organisatie en uw medewerkers. Wij kunnen dan ook niet genoeg benadrukken dat het hebben van inzicht essentieel is om verassingen te voorkomen. Door u mee te nemen in de meestvoorkomende aansprakelijkheidsrisico’s willen wij u een stapje op weg helpen in het krijgen van dit inzicht.

Twijfelt u of deze vormen van aansprakelijkheid voor uw bedrijf van belang zijn? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij kijken graag met u mee welke risico’s u precies loopt en hoe u deze risico’s het beste kunt managen.