NLG ARBO

NLG Arbo is integraal gezondheidsmanagement

NLG Arbo

Met of zonder inkomensverzekering!

Omdat u het als ondernemer al druk genoeg heeft met ondernemen krijgt u bij NLG Arbo een vaste casemanager. En wanneer het nodig is kan die ook op locatie langskomen. Dat is dan wel zo handig. Wij bieden namelijk meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Integraal gezondheidsmanagement betekent namelijk ook: uw medewerkers gezond houden en uitval voorkomen.

Wat doen onze casemanagers?

Onze casemanagers adviseren over de mogelijkheden van werkhervatting. Maar ook of wettelijke verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter worden bewaakt. Er wordt contact gelegd met de werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of andere behandelende partijen. Zo begeleidt uw casemanager het re-integratieproces van de eerste twee jaar tot en met de instroming in de WIA. De casemanager denkt altijd mee over een duurzame oplossing.

Onze casemanagers:

  • Gaan altijd uit van mensen en mogelijkheden.
  • Reflecteren duidelijk en helder.
  • Zijn altijd actief en integer!

Voor werkgevers

Onze casemanagers zijn specialisten in het voorkomen en oplossen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dus wordt iemand een keer ziek, dan helpt uw persoonlijke casemanager u direct verder zodat u snel weer verder kunt. Vanaf de eerste ziekmelding tot en met een eventuele WIA-aanvraag kunt u altijd rekenen op advies van uw casemanager. Wanneer u verzuim terug wilt dringen of behoefte heeft aan begeleiding of inzicht in de reintegratie, dan zorgt één telefoontje naar NLG Arbo dat een casemanager direct voor u klaar staat als regisseur.

Brochure voor Werkgevers

 

Voor werknemers

Als u ziek bent meldt u dat aan uw werkgever. Die geeft het ons online door via het NLG Werkportaal. We nemen dan binnen twee weken telefonisch contact op met uw werkgever. Maar u mag ook zelf contact opnemen met uw casemanager voor bijvoorbeeld een consult bij de bedrijfsarts. Onze casemanager voert de regie in de eerste twee jaren van uw ziekte tot aan een eventuele WIA-aanvraag. Het is belangrijk dat uw re-integratieproces intensief wordt ondersteund. Als u langdurig arbeidsongeschikt wordt heeft dat gevolgen voor uw leven, ook financieel.

Brochure voor Werknemers

 

Privacy

Uw privacy is bij onze casemanagers in vertrouwde handen. Alles wat wij met u en uw werkgever bespreken gebruiken we alleen voor een goed en snel re-integratieproces. Zonder uw toestemming worden geen persoonlijke gegevens aan uw werkgever en verzekeraar verstrekt. Uw casemanager legt geen medisch dossier aan. Het medisch dossier blijft in veilige handen van uw bedrijfsarts.

NLG Arbo gaat verder

Onze diensten worden ondersteund met moderne online applicaties. Deze kunnen afzonderlijk worden ingezet maar ook aan elkaar worden gekoppeld. Zo ontstaat één portal waarmee de administratie en gegevensuitwisseling rondom uw personeelszaken efficiënter en correct verlopen.

Advies van onze Casemanagers?

De afgelopen jaren hebben wij onze meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen. Inmiddels kunt u vanuit verschillende vestigingen rekenen op casemanagement van dezelfde kwaliteit. We zijn benieuwd naar uw vraagstuk en denken hierin graag en vrijblijvend met u mee. 

Meer weten?

Neem contact op met Caroline Urbanus, onze adviseur inzetbaarheid.