Wijzigingen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Om de werkgelegenheid tijdens de Coronacrisis te beschermen heeft de overheid in maart de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Ondernemers die meer dan 20% omzetverlies verwachtten konden met deze maatregel een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen bij het UWV. Inmiddels heeft de overheid deze maatregel verlengd en op een aantal punten aangepast of aangevuld. We zetten de belangrijkste punten uit de NOW 2.0 voor u op een rij.

NOW verlengd

De NOW is verlengd met drie maanden. Als u als werkgever minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kunt u vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus.

Voorwaarden ontslagboete aangepast

In de nieuwe regeling zijn de voorwaarden voor de ontslagboete aangepast. In de NOW 2.0 vervalt de bestaande korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging (bijvoorbeeld een OR). Als dit akkoord er niet is, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Deze stichting richt hier een aparte commissie voor op. Als een akkoord of een mediationverzoek ontbreekt, wordt er een korting toegepast van 5% op het totale subsidiebedrag.

Omscholing van personeel

Werkgevers die een aanvraag doen voor de NOW 2.0 moeten hun medewerkers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Hierover legt de werkgever een verklaring af bij de aanvraag. De overheid trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma ‘NL leert door’. Zo kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Opslag voor werkgeverslasten verhoogd

Om ervoor te zorgen dat de NOW ook een bijdrage levert aan andere kosten dan de loonkosten, wordt de vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30 naar 40%. Dit gaat om een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Maart als referentiemaand

In de NOW 2.0 is maart de referentiemaand voor de loonsom waar de NOW-subsidie op wordt gebaseerd. Ook in de huidige regeling gaat de subsidie omhoog als een werkgever in de maanden maart tot en met mei een hogere loonsom had dan in januari. Hiermee komt de overheid tegemoet aan de seizoensbedrijven. Deze bedrijven hebben in maart vaak meer personeel in dienst dan in januari. Als gevolg hiervan kunnen zij soms onvoldoende gebruik maken van de NOW.

Geen winstuitkering of bonus

Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen. Ook mag het bedrijf geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Tegemoetkoming vaste lasten

Naast een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW, kunnen MKB-ondernemers in onder andere de horeca, recreatie en evenementen een tegemoetkoming krijgen voor vaste materiële kosten. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van onder andere de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.