Ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt

Wat betekent dit voor u?

ontwikkelingen verzekeringsmarktDe verzekeringsmarkt is onrustig. Premies stijgen en verzekeraars scherpen hun risicobeleid aan. Waar worden deze ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt door veroorzaakt? En wat betekent dit voor u? We zetten het voor u op een rij.

Ontwikkelingen verzekeringsmarkt

Bijna wekelijks wordt in het nieuws melding gemaakt van een grote brand of andere schade bij bedrijven. Verzekeraars hebben het aantal schades de afgelopen jaren dan ook zien toenemen. Met name in de agrarische sector, foodsector, medische sector en houtbranche. Maar niet alleen het aantal schades is toegenomen. Ook de hoogte van het schadebedrag. Al met al zijn de kosten voor verzekeraars flink gestegen.

Aan de andere kant worden verzekeraars, als financiële instelling, gecontroleerd door overheidsinstanties. Ze moeten voldoen aan strenge regelgeving. Zo moeten zij er volgens de richtlijn van de Europese Unie voor zorgen dat zij over voldoende kapitaal (reserves) beschikken (Solvency II).

Nieuw speelveld

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat verzekeraars steeds kritische worden. Zij gaan opnieuw beoordelen in welke segmenten zij actief willen zijn en welke risico’s zij wel of niet willen verzekeren. Dit zorgt voor een nieuw speelveld in de markt van verzekeraars. Het aantal verzekeraars voor grote risico’s neemt af waardoor er minder partijen beschikbaar zijn om grote risico’s bij onder te brengen. De verzekeraars die wel in die betreffende segment blijven acteren, zouden dan meer risico’s moeten aannemen om ze volledig te kunnen afdekken. Echter, de bereidheid bij hen neemt af om dezelfde redenen. Het wordt dus steeds lastiger om risico’s in bepaalde segmenten verzekerd te krijgen.

Gevolgen voor u

Wij verwachten dat deze trend nog zeker twee jaar gaat aanhouden en de gevolgen dus óók komend jaar voelbaar zullen zijn. Wellicht ook voor uw organisatie.Verzekeraars zullen verzekeringscontracten weer gaan beoordelen op eigen risico's, premies en voorwaarden. Uiteraard houden wij dit goed voor u in de gaten. 

Voorkomen is beter dan genezen

Geen enkele organisatie zit op de gevolgen van een schade te wachten. Of het nu gaat om een brandschade, een bedrijfsongeval of verzuim van medewerkers. Schade heeft altijd gevolgen voor uw onderneming. Groot of klein. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Met goede preventiemaatregelen kunt u de schade zoveel mogelijk beperken of zelfs voorkomen. Sommige maatregelen liggen voor de hand. Anderen worden aanbevolen in bijvoorbeeld een inspectie- en keuringsrapport dat door de verzekeraar wordt gemaakt. Of uit de RI&E die iedere werkgever verplicht is uit te voeren volgens de Arbowetgeving.

Optimale onderhandelingspositie

Het nemen van maatregelen om schade te voorkomen, verkleint niet alleen het risico voor uw organisatie. Het zorgt er ook voor dat wij als uw adviseur een betere onderhandelingspositie hebben richting verzekeraars. Door de aanbevelingen uit onder andere het inspectierapport en de RI&E zoveel mogelijk op te volgen, geeft u verzekeraars een goed beeld van de precieze risico’s van uw organisatie en dat u hier zorgvuldig mee omgaat. Zo kunnen wij samen met u tot de best mogelijke oplossing komen.