Overgangsmaatregelen middelloonregelingen

Bij de uitwerking van het pensioenakkoord ontstond er veel verwarring over de overgangsmaatregelen voor zogenaamde middelloonregelingen. In december 2020 heeft minister Koolmees hier meer duidelijkheid over gegeven. Bestaande pensioenregelingen moeten tussen nu en 1 januari 2026 onder de loep genomen worden. U heeft dus nog wel even tijd, maar wachten tot 2025 is geen optie.

Overgang naar leeftijdsonafhankelijke premie

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk. In juni 2020 werd al aangegeven dat alle pensioenregelingen hierop aangepast moeten worden. Dit heeft grote gevolgen voor zogenaamde salaris/diensttijdregelingen waaronder de middelloonregeling die een aantal van onze relaties nog hebben.

Om de overgang in goede banen te kunnen leiden werd gesproken over een overgangstermijn die in zou gaan op 1 januari 2022. Op 1 januari 2026 zouden alle bestaande regelingen dan omgezet moeten zijn. De middelloonregelingen werden hierbij niet genoemd waardoor uitvoerders en adviseurs de indruk kregen dat deze specifieke regelingen al op 1-1-2022 omgezet moesten worden naar een beschikbare premieregeling.

Toelichting Minister Koolmees

Deze onduidelijkheid heeft geleid tot veel vragen. Inmiddels heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer toelichting gegeven over de overgangstermijn van middelloonregelingen. We zetten het voor u op een rij:

  • Werkgevers hebben tot uiterlijk 31 december 2025 de tijd om middelloonregelingen om te zetten naar een passende oplossing in het nieuwe stelsel.
  • Zodra de wet in gaat (1 januari 2022) mogen er geen nieuwe middelloonregelingen worden gestart.
  • Middelloonregelingen mogen tot 1 januari 2026 in de huidige vorm voortgezet worden. Bestaande uitvoeringsovereenkomsten kunnen dan ook nog worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2026.

Heeft u een middelloonregeling? Dan heeft u dus tot uiterlijk 1 januari 2026 de tijd om de regeling om te zetten in een beschikbare premieregeling. Deelnemers die op 1 januari 2026 in die beschikbare premieregeling zitten, mogen daarin gedurende een nog nader te bepalen overgangstermijn bij uw organisatie, pensioen blijven opbouwen op basis van een met de leeftijd stijgende staffelpremie.

 

Wat betekent dit voor u?

Als werkgever moet u tussen nu en uiterlijk 2026 bestaande pensioenregelingen onder de loep nemen. Hierbij gaat het om alle regelingen die u op 31 december 2021 heeft lopen. Zowel regelingen op basis van een beschikbare premie als middelloonregelingen. Een logisch moment om dit te doen is bij de contractverlenging. Heeft u uw pensioen afgesloten via Vanbreda Risk & Benefits? Dan krijgt u hiervan automatisch bericht van ons. Omdat het aanpassen van een pensioenregeling veel tijd vergt, ontvangt u dit bericht minimaal een aantal maanden voordat het contract afloopt. Zo kunnen wij samen met u rustig kijken wat voor u een passende oplossing is en hoeft u geen gehaaste beslissingen te nemen. Wilt u liever eerder aan de slag? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.