Het Pensioenakkoord: hoe zat het ook alweer?

Er wordt al jaren hard gewerkt aan het Pensioenakkoord en de nieuwe Pensioenwet. Via onze webinars en nieuwsbrieven hebben wij u hier de afgelopen periode regelmatig van op de hoogte gehouden. Er verandert namelijk veel voor alle werkgevers. Na een periode van weinig ontwikkelingen zetten we daarom nog eens op een rij om welke veranderingen het gaat.

Pensioen hoog op de politieke agenda

Carola Schouten over het pensioenakkoordDoor de lange kabinetsformatie is het wat stiller geweest rondom het Pensioenakkoord. Dit betekent niet dat er achter de schermen niets is gebeurd. En een ding is zeker, het huidige kabinet heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan. Niet voor niets is er een minister benoemd met pensioen expliciet in haar portefeuille: Carola Schouten. Zij zal het Pensioenakkoord zoals dit in de zomer van 2020 is gelsoten uitvoeren. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2023 ingaat.

De belangrijkste veranderingen

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor twee belangrijke veranderingen:

Beschikbare premieregeling:

Pensioenopbouw vindt voortaan altijd plaats op basis van beschikbare premie. Hierbij staat de hoogte van de pensioenuitkering vooraf niet vast. Deze is namelijk afhankelijk van het beleggingsrendement. Zo beweegt het pensioen mee met de economie.

Leeftijds-onafhankelijke pensioenpremie:

Voor iedereen geldt hetzelfde premiepercentage, ongeacht de leeftijd (een leeftijdsonafhankelijke premie of vlakke premie). Veel werkgevers die niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds hebben al een beschikbare premieregeling. Maar die hebben meestal een leeftijdsafhankelijke premie: hoe ouder je bent, hoe hoger de premie. Dat mag dus niet meer.

Daarnaast verschuift de AOW-leeftijd, zijn er veranderingen in het Partnerpensioen en zijn er nieuwe regels voor het opnemen van het pensioen in één keer. In de tijdlijn kunt u zien wanneer deze nieuwe regels ingaan.

Tijdlijn

Wij gaan er nog steeds vanuit dat de wet Toekomst Pensioenen op 1 januari 2023 in zal gaan. Voor u als werkgever is het belangrijk u hier goed op voor te bereiden. In de onderstaande tijdlijn ziet u alle belangrijke data op een rij. Van het eerste voorlopige akkoord tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet en de einddatum van de overgangsperiode. Daarnaast hebben wij de belangrijkste actiepunten voor werkgevers in deze tijdlijn geplaatst. Zo weet u precies wanneer u welke stappen moet nemen om ervoor te zorgen dat u de juiste keuzes maakt en u uw regelingen op tijd heeft herzien als dat nodig is.

Tijdlijn pensioen

Keuzes maken en een goede voorbereiding

Om u goed voor te bereiden op de veranderingen die gaan komen, zijn er een aantal vragen die belangrijk zijn om te beantwoorden

  1. Gaan al uw werknemers over naar een vlakke premie OF
  2. maakt u gebruik van het overgangsrecht en gaan alleen nieuwe werknemers over naar een vlakke premie?
  3. Moet en gaat u werknemers compenseren voor pensioenachteruitgang?
  4. Hoe hoog stelt u de nieuwe vlakke premie vast?
  5. Neemt u nu de beslissing of wacht u tot het uiterste wettelijke moment (2026)?

Door nu als stil te staan bij deze vragen en goed uit te zoeken wat de gevolgen van de nieuwe Pensioenwet zijn voor uw huidige regeling, kunt u aanpassingen tijdig in gang zetten. U heeft dan voldoende tijd om veranderingen te bespreken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. En u kunt ook uw medewerkers tijdig op de hoogte brengen van de gevolgen van de nieuwe wet, waar zij mee te maken krijgen.