Rechtsbijstandverzekering schoonheidssalons

Met de speciale verzekering voor leden van ANBOS heeft u een complete dekking voor juridische geschillen. Elk jaar vindt er een na-verrekening plaats, om zo na te gaan hoeveel medewerkers er daadwerkelijk in dienst waren.

Vul het aanvraagformulier in   Verzekeringskaart

Wat verzeker ik met een rechtsbijstand verzekering?

Met de rechtsbijstandverzekering krijgt u hulp bij juridische geschillen. U krijgt dan hulp via de verzekeringsmaatschappij die weet wat uw rechten en plichten zijn. Op deze manier kunt u een geschil uit handen geven en zijn juridische kosten tot een bepaald bedrag gedekt. Onderstaand een aantal voorbeelden uit de praktijk, waarvoor een rechtsbijstand belangrijk is.

  1. U bent bezig met een verbouwing van uw praktijkpand. Maar opeens gaat de gemeente dwars liggen. Volgens het bestemmingsplan mag er geen bedrijfsruimte komen. Daarbij gaat er ook nog eens van alles mis en laat de aannemer u zitten. Na wat brieven van uw jurist wordt alles gelukkig weer opgelost dankzij hulp vanuit de rechtsbijstand.
  2. Uw enige werknemer raakt gewond bij een ongeval. Dat levert u grote problemen op: de kosten van vervangend personeel met de verplichting tot loondoorbetaling van uw zieke werknemer. Uw jurist zorgt dat er snel een voorschot op het doorbetaalde loon wordt toegewezen. En uiteindelijk wordt de hele schade verhaald op de veroorzaker van het ongeval.
  3. Een aantal klanten rekent niet contant af, maar u stuurt een nota. Steeds vaker blijven de rekeningen onbetaald. U wilt de klant behouden maar ook uw geld op tijd krijgen. Wat moet u doen? Gelukkig vallen incassoproblemen onder uw verzekering. Zonder extra kosten. En uw jurist regelt dat er altijd een incassobureau bij u in de buurt u helpt. Op de manier zoals u dat wilt.
  4. U merkt dat het minder gaat met uw organisatie. Eén van uw twee werknemers moet weg. U kunt het salaris simpelweg niet meer opbrengen. Maar hoe moet u dat aanpakken? U neemt contact op met de rechtsbijstand verzekeraar. Uw jurist begeleidt u helemaal door het proces en helpt u bij de aanvraag tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. U moet er niet aan denken dat u ook nog eens hoge advocaatkosten er bovenop had gehad.

Welke dekking heeft u nodig? 

Binnen de rechtsbijstand zijn er meerdere modules om mee te verzekeren. De basisdekking geeft u juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld klanten, afnemers of inkopers die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of beroepspraktijk, waaronder ook als een opdrachtgever of klant weigert te betalen. Ook als u onderweg bent en deel neemt aan het verkeer als u onderweg bent voor uw werk, krijgt u juridische hulp bij een ongeval.

Zo bieden wij naast de basisdekking van de rechtsbijstand ook de mogelijkheid om een tweede particuliere dekking af te sluiten voor een mede-eigenaar, mede-directeur, vennoot of firmant. Ook voor deze tweede particuliere dekking kan desgewenst het plus pakket worden meeverzekerd.

Ook bieden wij naast de basisdekking van de rechtsbijstand ook de mogelijkheid om de particuliere dekking mee te verzekeren voor uzelf een mede-eigenaar, mede-directeur, vennoot of firmant. Ook voor deze tweede particuliere dekking kan desgewenst het plus pakket worden meeverzekerd.

Dekking   Jaarpremie in €
Basispremie   578,27
Per werknemer   37,74
Per extra bedrijfspand   73,74
Separate privé woning   57,56
2e particuiiere dekking   265,47

De premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting