Een schade-expert voor het goed afhandelen van uw schade

Voor het goed afhandelen van een schade is het soms nodig een Schade-expert in te schakelen. Maar wanneer doen wij dit en wat kunt u hiervan verwachten? We zetten het voor u op een rij. 

 Wanneer wordt een schade-expert ingezet?

Een schade is voor u vervelend. U wilt het liefst dat uw schade zo snel mogelijk wordt opgelost en dat u vanuit uw verzekering een vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Om dit voor u te kunnen doen is het soms nodig om een schade-expert in te schakelen. Of we een schade-expert inschakelen is onder andere afhankelijk van de aard en omvang van de schade. Denk bijvoorbeeld aan een waterschade waarbij de oorzaak en omvang niet direct duidelijk zijn. Of als u uw auto laat repareren door een reparateur die niet is aangesloten bij Schadegarant en de schade boven een bepaald bedrag uitkomt. Als wij een expert inschakelen zullen wij u hierover natuurlijk altijd informeren. 

Wat doet een schade-expert?

Een schade-expert stelt de omvang en oorzaak van de schade vast. Hij of zij stelt een schaderapport op en stelt het schadebedrag vast. Dit rapport wordt met u besproken waarna om uw akkoord wordt gevraagd. Zodra de schadebehandelaar van Vanbreda dit rapport heeft ontvangen, wordt aan de hand van dit rapport, maar ook de polisvoorwaarden en andere beschikbare gegegevens beoordeeld of de schade gedekt is. Natuurlijk informeren wij u over de uitkomst van deze beoordeling. 

Wat kunt u van een schade-expert verwachten?

Een schade-expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkering en de eventuele vraag wie aansprakelijk is voor de ontstane schade. De beoordeling van de polisdekking ligt bij Vanbreda Risk & Benefits. Natuurlijk hebben wij hier ook contact over met de verzekeraar als dat nodig mocht zijn.

De kosten en een second opinion

Als Vanbreda een schade-expert inschakelt, komen de kosten voor ons. Wij zijn dan opdrachtgever en de schade-expert zal een expertiserapport aan ons uitbrengen. De schade-expert zal altijd proberen met u tot een overeenstemming te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u een eigen schade-expert inschakelen. Dit is een contra-expert. Uw schade-expert regelt dan namens u de schade met onze schade-expert. Als uw schade-expert en onze schade-expert er samen niet uitkomen zal een derde schade-expert worden benoemd die de omvang van de schade definitief vast zal stellen. Deze derde schade-expert noemen wij een arbiter.

In principe biedt uw verzekering dekking voor kosten van de contra-expert tot de hoogte van de kosten voor onze eigen schade-expert. Zijn de kosten voor de contra-expert hoger dan de kosten van onze eigen expert? Dan vergoeden wij de extra kosten vaak niet. De kosten voor een contra-expert worden dus geheel of gedeeltelijk vergoed. Per verzekering kan het verschillen welke kosten wij voor de contra-expert zullen vergoeden. Als u gebruik wilt maken van een contra-expert, dan kunt u dat aangeven bij de door ons ingeschakelde schade-expert.