Scope 10-keuring

Laat uw elektrische installatie keuren en beperk zo de kans op een bedrijfsbrand

Eén op de vier bedrijfsbranden ontstaat door onveilige situaties in elektrische installaties, met soms grote (financiële) gevolgen voor de eigenaar. Om dit risico te beperken eisen steeds meer verzekeraars dat deze installaties regelmatig worden gekeurd. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar veilig gebruik, maar ook naar mogelijke elektrische oorzaken van brand. Waar het voorheen voldoende was te voldoen aan de NEN 3140, wordt door verzekeraars nu steeds vaker gevraagd om een Scope 10 keuring.

Het hart van uw bedrijf

De elektrische installatie is het hart van uw bedrijf. Dit zijn alle elektrische onderdelen die bij het gebouw horen. Van de groepenkast en de wand­contactdozen tot en met de daarop aangesloten apparaten. Dus ook de aangesloten machines.

De risico’s van een elektrotechnische installatie

Uit onderzoek blijkt dat de meeste ongelukken met elektriciteit ontstaan door het niet goed werken van de installatie, onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud. Dit kan leiden tot een forse schade. Niet alleen voor de medewerkers maar ook doordat de bedrijfsvoering voor lange tijd stil kan komen te liggen. 

Verplichting vanuit Arbo-wet

Om ervoor te zorgen dat een elektrische installatie veilig is en de risico’s voor de mensen die in de omgeving van deze installaties werken zo beperkt mogelijk te houden, vroegen verzekeraars vaak om een NEN 3140 keuring. Met deze keuring wordt gekeken of de werkgever aan zijn verplichtingen voldoet vanuit de ARBO wet.  

NEN 3140 voldoet niet meer

Met de NEN 3140 wordt alleen geen controle gedaan op de brandveiligheid van de installatie zelf. Daarom voldoet NEN 3140 vaak niet meer. Scope-10 kan als een op zichzelf staande inspectie worden uitgevoerd en als aanvulling op de NEN keuring. Met deze twee keuringen is zowel de arbeidsveiligheid (NEN) als de brandveiligheid (Scope10) gewaarborgd.

Scope-10 steeds vaker verplicht

Een Scope-10 keuring geeft de verzekeraar een goed beeld van de risico’s die zij afdekken. Voor het afsluiten en verlengen van een brandverzekering wordt deze keuring dan ook steeds vaker als eis opgenomen in de voorwaarden. Natuurlijk is het hierbij ook belangrijk dat de aanbevelingen die naar aanleiding van de keuring worden gedaan, ook (aantoonbaar) worden uitgevoerd.

Laat uw elektrische installatie keuren

Als adviseur raden wij bedrijven die werken met machines aan een Scope-10 keuring te laten uitvoeren. U laat zo aan de verzekeraar zien dat u er alles aan doet brand te voorkomen. Dit helpt bij de onderhandelingen die wij voor u voeren bij het afsluiten en verlengen van uw verzekering. En zorgt ervoor dat er geen discussie is in geval van schade veroorzaakt door de elektrische installatie.

De elektrakeuring mag alleen worden uitgevoerd door inspectiebedrijven met een SCIOS Scope 10-certificaat. Op www.scios.nl kunt u vinden welke bedrijven dit zijn. Hier vindt u ook meer informatie over de keuring zelf. Komt u er niet uit of heeft u toch nog vragen? U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw desk accountmanager. Hij of zij helpt u graag verder.