Trendrapport

(On)bewust
Financiële risico's

Ondernemend Nederland gaat door een uitdagende periode. De naweeën van corona, de oorlog in Oekraïne, de huidige inflatie en het grote werknemers- en materiaaltekort zijn slechts enkele knelpunten die een impact kunnen hebben op de financiële gezondheid van organisaties.

Voldoende inzicht in de financiële gezondheid van jouw bedrijf is essentieel om adequaat in te kunnen spelen op eventuele risico’s. Welke zorgen hebben bedrijven? Hoe gaan ze hiermee om? En in hoeverre hebben zij de risico’s helder in beeld? Dit hebben we onderzocht. En wat blijkt? Bedrijven hebben vaak onvoldoende grip op financiële bedrijfsrisico’s. Wat zijn de oorzaken hiervan? En hoe creëer je dan wél de gewenste grip?

Trendrapport Content

Download het trendrapport (On)bewust financiële risico’s

Benieuwd naar de onderzoeksresultaten en tips? Vul het formulier op deze pagina in om het
volledige trendrapport ‘’(On)bewust financiële risico’s’’ te downloaden!