Update Wet toekomst pensioenen

Het is een poosje wat rustiger geweest rondom het Pensioenakkoord. Inmiddels zijn er weer volop ontwikkelingen. We zetten het voor u op een rij. 

Van Pensioenakkoord naar Wet toekomst pensioenen

Tot maart dit jaar spraken we eigenlijk altijd over het Pensioenakkoord. Een breed pakket aan maatregelen om het huidige pensioenstelsel te hervormen. Op 30 maart 2022 is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. Daarmee spreken we dus eigenlijk niet meer over Het pensioen akkoord, maar over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). 

Ingangsdatum uitgesteld

In september is de nieuwe wet voor het eerst behandeld in de Tweede Kamer. Na dit debat waren er nog zo’n 300 vragen onbeantwoord. Een deel van deze vragen en bezwaren hebben betrekking op pensioenfondsen en de wijze waarop inbreng van de huidige reserves in de nieuwe regelingen vorm zal krijgen.

Er zijn daarom extra wetgevingsoverleggen ingepland waardoor de behandeling in de Tweede Kamer langer duurt dan verwacht. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer staat nu ingepland voor 2 november. Daarnaast moet de wet ook nog door de Eerste Kamer. Begin oktober gaf minister Schouten daarom al aan dat de streefdatum van 1 januari niet meer haalbaar is. Het is nu de bedoeling dat de wet op 1 juli 2023 van kracht gaat. En hoewel op dit moment in zowel de Eerste als Tweede Kamer een ruime meerderheid voor de nieuwe Wet toekomst pensioenen is, kunnen de verkiezingen in 2023 ervoor zorgen dat de verhoudingen in de Senaat mogelijk veranderen. 

Wat betekent dit voor de werkgever?

Zoals u kunt zien op onderstaande tijdlijn, betekent uitstel van de ingangsdatum niet dat ook de einddatum doorschuift. Het is nog steeds zo dat in 2027 de nieuwe wet volledig doorgevoerd moet zijn. Om deze einddatum te halen is het belangrijk om nú te onderzoeken wat de gevolgen van de nieuwe wet zijn voor uw pensioenregeling en hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.tijdlijn wet toekomst pensioenen

Een pensioenregeling is niet zomaar aangepast. Daar komt veel bij kijken en vraagt om nauw overleg met bijvoorbeeld de OR of personeelsvertegenwoordiging. Hoe eerder u begint, hoe minder druk er op dit overleg komt te staan en hoe makkelijker het zal zijn om eventuele wijzigingen door te voeren binnen uw organisatie.

Wat kunt u nu doen?

Het aanpassen van uw pensioenregeling aan de nieuwe wetgeving begint bij een goede voorbereiding. Waar moet u op letten en wat moet u als eerste doen? We hebben het voor u op een rij gezet.

Informeer uzelf
Of laat u informeren door een professional. Welke regeling heeft u nu? En welke gevolgen heeft het pensioenakkoord op deze regeling? Laat deze gevolgen ook doorrekenen door uw pensioenadviseur zodat u echt goed weet waar u aan toe bent.

Maak een globale planning
Wanneer betrekt u uw medewerkers en/of OR? Wanneer wilt u de plannen klaar hebben en uitrollen binnen uw organisatie? Wat zijn belangrijke mijlpalen binnen dit plan van aanpak? 

Communiceer
Houd u medewerkers op de hoogte over de belangrijke stappen die u neemt en licht deze toe. Zo weten zij tijdig waar zij aan toe zijn wat onrust kan voorkomen.