Vereenvoudige WIA-beoordeling 60-plussers

Dit moet u weten over de vereenvoudigde WIA-beoordeling

De tijdelijke WIA 60-plusregeling loopt sinds eind vorig jaar en wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd. Wat houdt deze maatregel ook alweer in? En waar moet u als werkgever op letten? We vertellen er graag meer over.

Wat is de WIA-60plusregeling?

Omdat er meer WIA-aanvragen zijn dan het UVW aankan, riep het UVW vorig jaar een maatregel in het leven om deze achterstand weg te werken. (Oud-)Werknemers van 60 jaar of ouder die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 twee jaar ziek zijn, kunnen een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag krijgen. Ze worden dan niet meer beoordeeld door een verzekeringsarts van het UVW, maar alleen door een arbeidsdeskundige. Dit gebeurt op basis van de documenten die tijdens de twee jaar ziekte zijn opgesteld (in veel gevallen het re-integratieverslag).

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Door de vereenvoudigde regeling is de beoordelingstijd korter en krijgen u en uw werknemer sneller duidelijkheid. Ook is de kans groot dat er een uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid (WGA) wordt toegekend. Als uw werknemer een inkomensverlies heeft van meer dan 35%, krijgt die namelijk direct een WGA-uitkering. En een voordeel voor u: de uitkeringslasten berekent het UVW niet door aan werkgevers en eigenrisicodragers.

Waar moet u op letten?

Hoewel dit een gunstige regeling is, zijn er een aantal punten om rekening mee te houden.

  • Alle WIA-uitkeringen worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Ze mogen niet worden doorberekend in de Werkhervattingspremie (Whk) die u als werkgever betaalt. Maar hier gaat weleens iets mis. De instroom van werknemers wordt dan per ongeluk tóch aan de werkgever toegerekend via de jaarlijkse Whk-beschikking. Een goede controle is dus belangrijk om te voorkomen dat u te veel betaalt. Zeker als u een middelgrote of grote werkgever bent, met een loonsom vanaf € 905.000. Houd goed uw administratie bij en controleer de Whk-premie.
  • Zowel de (oud-)werknemer als werkgever moet instemmen met de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag. Het is ook mogelijk om een normale behandeling te vragen, waarbij een verzekeringsarts de beoordeling doet.
  • Niemand mag door de maatregel benadeeld worden. De werknemer mag geen lagere WIA-uitkering krijgen dan wanneer er een volledige beoordeling zou zijn gedaan.

Verlenging

De tijdelijke WIA-beoordelingsmaatregel wordt over het algemeen goed ontvangen door zowel werkgevers als werknemers. Bovendien ziet het er niet naar uit dat de achterstanden bij het UWV snel weggewerkt zijn. Waarschijnlijk wordt de regeling dan ook per 1 januari 2024 met een jaar verlengd. Later in het jaar wordt dit officieel bevestigd. Deze verlenging geldt overigens ook voor een andere tijdelijke maatregel: die van de kwijtschelding van WIA-voorschotten. Ook die loopt dan een jaar langer door.

Meer informatie?

Wilt u meer weten, of advies bij uw specifieke situatie? We helpen u graag.