In 2027 een verplichte AOV voor ondernemers

Bent u zzp'er of ondernemer? Dan bent u in de toekomst verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Dit is onderdeel van de Wet toekomst pensioenen (Wtp).  

4 op de 5 ondernemers heeft geen AOV

Vier op de vijf ondernemers heeft nog geen AOV. Het staat wel op de to-do lijst maar het ook daadwerkelijk regelen komt er vaak niet van. Misschien begrijpelijk, want het is niet het meest leuke onderwerp om mee bezig te zijn. Daarnaast vinden veel ondernemers dat de een AOV erg kostbaar en zouden de premie en de kans op een uitkering/hoogte van de uitkering niet in balans zijn.

Toch is het belangrijk op tijd goede voorzieningen te treffen. Want bent u eenmaal arbeidsongeschikt, dan bent u te laat en kunnen de gevolgen groter zijn dan u wellicht had ingeschat. 

Waarom een verplichte AOV?

Teveel ondernemers hebben nu niets geregeld voor het geval ze niet meer kunnen werken door lichamelijke of geestelijke problemen. Vanuit de sociale verzekeringen is er geen vangnet. Als werknemers in loondienst niet meer kunnen werken door lichamelijke of geestelijke problemen, dan hebben zij onder voorwaarden recht op een WIA-uitkering. Dit geldt niet voor zelfstandigen en ondernemers. Omdat voor deze groep geen vangnet beschikbaar is vanuit de sociale verzekeringen, heeft de overheid besloten een AOV te verplichten voor zelfstandigen en ondernemers.

Wat is er al bekend over de verplichte AOV?

De wetgeving rondom de verplichte AOV is nog niet rond. We zetten voor u op een rij wat al wel bekend is:

  • Het idee is dat ondernemers en zelfstandigen bij de verplichte AOV recht hebben op een uitkering van maximaal € 1.650 per maand (bruto) als zij arbeidsongeschikt raken
  • Heeft u zelf al een voorziening getroffen, dan geldt de verplichte AOV niet
  • Verzekeraars krijgen een acceptatieplicht voor de verplichte AOV

Wat de verplichte verzekering gaat kosten is nog onbekend. Er wordt nu uitgegaan van 8% van het inkomen, met een nog te bepalen maximum.Er is een standaard eigen risicoperiode van 52 weken. Deze periode kun je laten aanpassen naar 26 of 104 weken, daarmee wordt ook de premie hoger of lager.

Naar verwachting geen verplichting voor 2027

De wetgeving met betrekking tot de verplichte AOV is onderdeel van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De beoogde inwerkingstredingsdatum van de Wtp is 1 juli 2023. De periode van 1 juli 2023 tot 1 januari 2027 wordt dan gezien als transitieperiode. Per 1 januari 2027 zal de wet in volle omvang van kracht zijn.

Het onderdeel ‘verplichte AOV’ heeft al veel stof doen opwaaien. Gezien de nog bestaande onduidelijkheden en de verwachte uitvoeringsproblematiek is voor dit onderdeel momenteel de verwachting dat de verplichting tot verzekeren niet voor 2027 (en wellicht zelf nog later) ingaat.