Verzekeren en ondernemen in crisistijd:

hoe managet u uw verzekeringspakket?

Dat we door de coronacrisis in uitzonderlijke tijden verkeren is geen nieuws voor u. Elke ondernemer of directeur heeft daarmee te maken. En we zoeken allemaal naar wegen om ervoor te zorgen dat ons bedrijf zo goed mogelijk kan doorgaan. Liefst met zo weinig mogelijk impact op omzet en resultaat.

Gelukkig hebben we in Nederland te maken met een overheid die de financiële ruimte en middelen heeft om ondernemers, bedrijven en sectoren die door deze coronacrisis in zwaar weer zijn gekomen actief te ondersteunen. Met regelingen voor loonkostensubsidie, kredietgaranties en liquiditeitssteun zijn heel wat bedrijven de afgelopen maanden geholpen. En dat was soms ook heel hard nodig. Uit mijn privé-kring ken ik voorbeelden van bedrijven die van de ene op de andere dag met een vraaguitval van 70% of meer te maken hebben gekregen. Hoe solide je ook bent als bedrijf, dat houd je natuurlijk niet lang vol. En ook in onze adviespraktijk hebben we te maken met klanten die in dit soort omstandigheden verkeren.

Nu weten we dat verzekeringen bij de meesten van u in het algemeen niet de allerhoogste prioriteit hebben. Ze vallen in de categorie van randvoorwaarden die fatsoenlijk geregeld moeten zijn om de core business goed te kunnen doen. Ook in crisistijd is dat merkbaar. Niet iedereen denkt gelijk aan zijn verzekeringspakket. Vraagstukken die te maken hebben met afzet, omzet, klanten, leveranciers en financiers vragen nu veel tijd en aandacht. Toch is het verstandig om uw verzekeringen niet te vergeten. Want er verandert veel. Niet alleen binnen uw eigen organisatie maar ook in de mogelijkheden die er zijn om in deze tijd het hoofd boven water te houden.

Bedrijven die hard zijn geraakt hebben vaak ook moeite met het op peil houden van de liquiditeit. Veel verzekeraars bieden nu mogelijkheden voor verruimde betalingsregelingen. En ook andere maatregelen zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van jaarpremies naar kwartaal- of maandpremies. Of het aanpassen van verzekerde omzetten of jaarlonen als de premie daarop is gebaseerd. Ook het (tijdelijk) stopzetten of versoberen van dekkingen kan een optie zijn.

Wat we daarnaast ook zien is dat onze klanten hun ondernemersgeest volop inzetten om creatief met nieuwe kansen en uitdagingen om te gaan. Dat varieert van restaurants die een thuisbezorgservice opzetten tot productiebedrijven die omschakelen naar corona-gerelateerde producten. Als collega-ondernemer vind ik dat prachtig om te zien. Als adviseur denk ik dan ook meteen aan nieuwe risico’s die wel adequaat gemanaged en waar nodig verzekerd moeten worden.

Natuurlijk zijn we sinds 1 juni weer langzaam van het slot aan het gaan. De komende weken en maanden zullen we echter nog steeds te maken hebben met beperkende maatregelen en een economische recessie. Naast de al geleden bedrijfsschade zal daardoor het herstel niet meteen 100% zijn. De verwachting is dat we pas in de loop van 2021 weer in de buurt van het niveau van voor de crisis gaan komen. Regeren is vooruitzien, dat weet elke ondernemer. Vergeet in dat verband uw verzekeringen niet, of het nu gaat om het oplossen van liquiditeitsvraagstukken of juist het verantwoord managen van nieuwe creatieve activiteiten. Bel ons gerust met uw vragen, daar zijn we voor!

 Erwin de Kroon | Commercieel Directeur