Verzuimverzekering ANBOS leden

Het is natuurlijk vervelend als een medewerker ziek is. Zowel voor de werknemer als voor u als werkgever. Als werkgever bent u hiervoor wettelijk verplicht om een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener. Dit kunt u doen door het afsluiten van een abonnement via een arbodienst.

De arbodienst helpt ondernemers als een medewerker ziek is. Er moet namelijk vanuit de wet verbetering poortwachter een aantal vastgestelde stappen ondernemen als een medewerker ziek is. Doet u dit niet dan kunt u na 2 jaar een sanctie krijgen van het UWV.

De arbodiensten werken vaak met een basiscontract (waarbij nagenoeg alle handelingen los gefactureerd worden) en een uitgebreid pakket (waarbij nagenoeg alles vergoed wordt).

Voor de loondoorbetalingsverplichting in de eerste 2 jaar kun je een ziekteverzuimverzekering sluiten. Deze vergoedt het loon dat u aan uw zieke werknemer door moet betalen. De ziekteverzuimverzekering werkt altijd in combinatie met een arbodienst, zodat alles rondom de zieke werknemer goed geregeld is.