Uw financiële risico’s managen we écht samen

Ondernemend Nederland gaat door een uitdagende periode. Veel bedrijven maken zich zorgen om de oorlog in Oekraïne, hebben te maken met (personeels)tekorten en worstelen met de hoge energieprijzen en huidige inflatie. Al deze knelpunten hebben invloed op de financiële gezondheid van uw organisatie. Grip op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw bedrijf is dan ook van groot belang. Hiervoor is inzicht nodig. Hoe zorgt u daar dan voor en waar moet u precies op letten?

Uw risico’s in kaart

Hoewel veel ondernemers regelmatig hun risico’s in kaart brengen, blijkt uit ons onderzoek ‘(On)bewuste financiële risico’s’ dat veel van hen toch het gevoel hebben onvoldoende grip op die risico’s te hebben. Grip krijgt u door regelmatig (minimaal één keer per jaar) goed te kijken naar wat er is veranderd binnen uw bedrijf. Door dit goed in kaart te brengen en met elkaar open en eerlijk in gesprek te gaan, wordt vanzelf duidelijk waar uw specifieke risico’s zitten en kunt u kijken of u deze risico’s kunt verkleinen of zelfs voorkomen.

Download hier het trendrapport

Vijf aandachtsgebieden

Uit dit zelfde onderzoek is gebleken dat er op dit moment vijf zaken zijn waar ondernemend Nederland vooral mee worstelt, namelijk:

1. (Personeels)tekorten en prijsverhogingen

Vrijwel alle ondernemers die hebben meegewerkt aan het onderzoek geven aan dat het tekort aan personeel de meeste impact heeft. Hoe zit dit bij u? Hoe gaat u om met bijvoorbeeld verzuim en behoudt u uw goede medewerkers? En in hoeverre heeft u te maken met bijvoorbeeld tekorten aan materiaal of prijsverhogingen?

2. Cybercrime

Het aantal wereldwijde cyberaanvallen is onverminderd hoog. Zorg ervoor dat u goed weet welke cyberrisico’s u loopt en hoe u cybercrime zoveel mogelijk kunt voorkomen.

3. Hybride werken

Sinds de coronapandemie faciliteren steeds meer bedrijven het thuiswerken. Belangrijk hierbij is dat u goede afspraken met uw medewerkers maakt. Wat is het beleid, hoe zit het met thuiswerkplekken en hoe zorgt u ervoor dat collega’s elkaar onderling blijven vinden?

4. RI&E inclusief een actieplan

Als u medewerkers in dienst heeft bent u verplicht een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie uit te voeren. De meeste organisaties hebben deze ook, maar het bijbehorende plan van aanpak en een goede uitvoering hiervan, schiet er vaak bij in. Hoe gaat u hiermee om binnen uw organisatie?

5.Business Continuity Plan

Weten u en uw medewerkers wat er moet gebeuren als er een zogenaamd groot incident plaats vindt? In een goed Business Continuity Plan (BCP) beschrijft u wat er in zo’n situatie moet gebeuren. Waar verzamelen uw medewerkers als er brand uit breekt en wat zijn de belangrijke telefoonnummers? Zorg dat uw BCP altijd actueel is en iedereen weet waar dit plan te vinden is. Zo bent u goed voorbereid.

5 aandachtpunten financiele risico's

 

U staat er niet alleen voor

U staat er als ondernemer niet alleen voor. Veel van uw collega’s hebben met dezelfde vraagstukken te maken. En hoewel wij niet op alles een kant en klaar antwoord kunnen geven, brengen wij u wel graag op weg. Onder andere door tips en tricks met u te delen en u een klein kijkje in de keuken te geven van collega-ondernemers. U vindt dit terug in het rapport (On)bewuste financiële risico’s.

Echt samen uw financiële risico’s managen

Met het trendrapport helpen wij u op weg. Maar om u echt goed van dienst te kunnen zijn gaan wij graag met u in gesprek. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij uw financiële risico’s écht samen met u managen. Als uw adviseur willen we eerst precies begrijpen wat u nodig heeft. Wat u drijft. Waar de gevaren zitten, de kansen, de uitdagingen. In uw specifieke situatie. Pas daarna zijn wij in staat om het juiste advies te geven en om de juiste oplossing te realiseren. En dat betekent wat, zowel voor u als voor ons.

Alle kaarten op tafel dus! Als gesprekspartner willen we veel van u weten, maar u krijgt daar volledige transparantie en grondige marktkennis voor terug. Bij elke stap die we zetten. Want we zijn 100% onafhankelijk van wie dan ook, zonder dubbele bodems of vage voorwaarden.

Benieuwd? Neem gerust contact met ons op!