Wijziging zorgcollectiviteiten

Minder korting bij een collectieve zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 wordt de maximale korting op een collectieve basisverzekering verlaagd van 10% naar 5%. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers die zo’n collectieve zorgverzekering hebben afgesloten. Als werkgever is het belangrijk dat u uw medewerkers informeert over deze wijzigingen.

Fictieve kortingen

Collectiviteitskortingen bij een zorgverzekering zijn ontstaan omdat verzekeraars stellen dat het collectief inkopen van zorg een financieel voordeel oplevert. Dit voordeel zou worden doorgerekend aan de verzekerden. Volgens Minister Bruins blijkt in praktijk dat dit niet gebeurt. De kortingen zouden niet gebaseerd zijn op inkoopvoordeel, maar gegeven worden op een polis die van zichzelf al relatief duur is.

Aanpak fictieve kortingen

Om de premie opbouw voor de zorgverzekering transparanter te maken, heeft Minister Bruins daarom maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is dat de maximale korting op de collectiviteitskorting wordt beperkt. Vanaf 1 januari 2020 mag deze korting maximaal 5% bedragen. Nu is dat nog 10%.

Zorginhoudelijke afspraken werkgever en verzekeraar

Bovendien moet de verzekeraar kunnen verantwoorden waarom u de korting krijgt. Daarom moet de verzekeraar zorginhoudelijke afspraken met u maken. Deze afspraken moeten voldoen aan drie criteria:

  • leiden tot een besparing op zorgkosten in de basisverzekering
  • specifiek toegespitst zijn op de populatie van de collectiviteit
  • niet al geregeld zijn in andere wet- en regelgeving

Afhankelijk van de mate waarin deze afspraken zijn gemaakt en worden nagekomen door u als werkgever, wordt de uiteindelijke korting bepaald door de verzekeraar.

Maximale korting alleen voor basisverzekering

Omdat aanvullende verzekeringen niet vallen onder de Zorgverzekeringswet, geldt hiervoor geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting. Het maximumpercentage geldt dan ook alleen voor de collectieve basisverzekering.

Uw medewerkers informeren

Op 12 november 2019 maken zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie en vergoedingen bekend. Wij verwachten dat de zorgpremie hoger zal uitvallen dan voorgaande jaren door het verminderen van de collectiviteitskorting. Veel deelnemers van een collectieve verzekering zijn zich hier onvoldoende bewust van. Het is belangrijk hen hier vooraf over te informeren. Om u hierbij te ondersteunen, ontvangen werkgevers die een collectieve zorgverzekering hebben afgesloten via Vanbreda binnenkort meer informatie die u hiervor kunt gebruiken.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie of advies? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op telefoon 088 273 32 40 of u kunt het contactformulier op deze pagina invullen en opsturen. Wij helpen u graag verder.