Trendrapport 

Zo werkt u aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid

In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt zijn goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid belangrijker dan ooit. Investeren hierin betaalt zich dubbel en dwars terug, maar hoe pak je dat als werkgever aan? Welke kansen liggen er? Dat zijn vaak lastige vragen. We helpen u op weg met ons trendrapport, waarvoor we onderzochten hoe bedrijven presteren op het gebied van goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Enkele belangrijke inzichten op een rij.

Download direct het trendrapport

Aandacht en communicatie

Uit ons onderzoek blijkt dat zo'n 65% van de deelnemers te maken heeft met een hoge werkdruk onder medewerkers, veroorzaakt door personeelstekorten en/of verzuim. Behoud van medewerkers en het voorkomen van verzuim zijn van groot belang om de werkdruk te verminderen. Ga daarom met uw medewerkers in gesprek. Zo krijgt u inzicht in de situatie van de individuele werknemer. En werkt u aan een prettige en veilige werkomgeving waar medewerkers graag deel van willen uitmaken.

Werkgevers geven zichzelf een 6,5 als het gaat om inzicht in behoeften van medewerkers. Dat kan beter!

Balans tussen fysieke, mentale en financiële weerbaarheid

Als het gaat om goed werkgeverschap, lijkt ruimte voor verbetering vooral te zitten in de balans tussen fysieke, mentale en financiële weerbaarheid van medewerkers. Deze zijn namelijk sterk met elkaar verbonden. Zo ervaart een medewerker die bijvoorbeeld in de schulden zit veel stress, wat weer kan leiden tot fysieke klachten. Door deze aspecten in samenhang aan te pakken, neemt de kans op verzuim af en de medewerkerstevredenheid toe.

Hulp is vaak reactief

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers vaak pas financiële, mentale en fysieke hulp aanbieden als de werknemer er om vraagt. Medewerkers moeten dus zelf het initiatief nemen, omdat de aangeboden preventieve en actieve voorzieningen beperkt zijn. Voor veel medewerkers is deze drempel echter hoog. Als werkgever is het daarom belangrijk om een open houding te hebben, en te laten merken dat uw medewerkers bij u terechtkunnen voor ondersteuning. Dan durven ze eerder om hulp te vragen.

Het rapport laat zien dat als een werkgever actief hulp biedt, dit vaak in de vorm is van voorlichtingsbijeenkomsten of een telefonische helpdesk. Een stap naar preventieve hulp aanbieden, is bijvoorbeeld het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Passende regelingen en integrale aanpak

Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat zij de fysieke, mentale en financiële weerbaarheid van medewerkers graag willen verbeteren met regelingen als een opleidingsbudget, fietsplan, vertrouwenspersoon of door voorlichtingsbijeenkomsten. Wij adviseren om te kiezen voor een integraal beleid waar zorg, arbo, inkomen én pensioen onderdeel van zijn. Hoe u tot die integrale aanpak komt, leest u in het trendrapport.

Bent u benieuwd naar alle uitkomsten van ons onderzoek? Lees ons trendrapport voor meer adviezen met betrekking tot goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Download het volledige trendrapport hier.