Zonnepanelen op uw dak? Check vooraf uw verzekering

Zorg dat uw beoogde besparing geen strop wordt

Het klinkt mooi voor veel ondernemers. Een bijdrage leveren aan de energietransitie en tegelijkertijd een mooie besparing op de energiekosten door het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Dit wordt ook gestimuleerd vanuit de overheid. Hoewel dit op papier inderdaad tot mooie besparingen kan leiden, zijn er steeds meer voorbeelden waarbij het pand onverzekerbaar blijkt. Vóór u investeert in zonnepanelen is het dan ook belangrijk dat u zich goed laat informeren over de risico’s en hoe u deze kunt beperken.

 Thialf stadion en Chocoladefabriek

In juni 2020 kwam het Thialf stadion in het nieuws. De zonnepanelen op het dak moesten uitgezet worden om het pand te kunnen blijven verzekeren. In februari stond in de Telegraaf een artikel over Steenland Chocolate in Gouda. Hun brandverzekering moest worden herzien dit jaar. Zij kregen te horen dat door de zonnepanelen op het dak de premie met 200% zou stijgen. Dit zijn slechts twee van de bekendere voorbeelden waarbij het plaatsen van de zonnepanelen vooralsnog niet heeft geleid tot de kostenbesparing waarop gehoopt was.

Verhoogd risico

Hoewel zonnepanelen in de basis veilige systemen zijn, brengt het ook risico’s met zich mee. Zo kan de onderkant van de panelen zomaar tachtig tot negentig graden warm worden. Als er onvoldoende ventilatieruimte is tussen de panelen en het dak, dan kan het al snel misgaan. Omdat de omgeving vaak bestaat uit brandbare materialen, is de schade vaak groot.

Maar brand is niet het enige risico. Op de daken van bijvoorbeeld een stal, agrarisch bedrijf of een bedrijfspand bij een distributiecentrum worden soms honderd panelen gelegd. Het dak van deze panden is niet altijd berekend op dit extra gewicht. Als er vervolgens nog meer belasting op het dak komt door bijvoorbeeld sneeuw of regen, kan het dak doorbuigen. Het instortingsgevaar neemt daardoor toe.

Preventie

Door de verhoogde risico’s en het toenemend aantal grote schades zijn verzekeraars steeds terughoudender als het gaat om het verzekeren van bedrijfspanden waar zonnepanelen op geplaatst worden. Bovendien zijn er steeds minder verzekeraars bereid dit soort risico’s te verzekeren. Dit alles leidt tot forse premiestijgingen en harde voorwaarden als het gaat om preventiemaatregelen om de risico’s te verkleinen. Zowel bouwkundige, installatietechnische eisen als organisatorische eisen, zoals onder andere:

  • Ga altijd met installateurs in zee die voldoende opgeleid en gecertificeerd zijn.
  • Laat vooraf een (dak)constructieberekening door een constructeur of architect maken.
  • Plaats (al tijdens de ontwerpfase) onbrandbaar isolatiemateriaal onder de PV-installatie. Is dit niet aanwezig? Tref dan maatregelen om de kans op brand zoveel mogelijk te beperken.
  • Zorg ervoor dat er een keuring plaatsvindt na het installeren van de zonnepanelen.
  • Zorg voor voldoende onderwijs en instructie van werknemers die moeten omgaan met de zonnepaneel installatie.
  • Hang rookmelders op in de buurt van de omvormers.
  • Neem mogelijke calamiteiten met de zonnepanelen op in het bedrijfsnoodplan en oefen deze.

Voorkom verrassingen, overleg vóóraf over het verzekeren van zonnepanelen

De bovengenoemde eisen zijn slechts enkele eisen die gesteld worden door verzekeraars. De volledige eisen worden per geval beoordeeld en vastgelegd in zgn. clausules. Als u niet aan de eisen voldoet, biedt de polis geen dekking en loopt u bovendien het risico dat u de panelen niet aan kunt zetten. Het is dan ook belangrijk dat u van deze eisen op de hoogte bent vóórdat u opdracht geeft om zonnepanelen te plaatsen. Wij staan daarom graag met u stil bij de risico’s en uw belangen om zo samen te voorkomen dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.