Bedrijfsbeeindiging en transitievergoeding

28 Oct 2020

Bedrijfsbeëindiging en transitievergoeding

Hoe zit dat precies?

Een medewerker ontslaan als uw bedrijf stopt door een andere reden dan een faillissement? Dan moet u als werkgever de wettelijke transitievergoeding betalen. Voor kleine ondernemingen kan dit erg vervelend zijn. Zeker omdat zij vaak geen bedrijfsopvolger hebben. In een aantal gevallen biedt de Wet arbeidsmarkt in balans een oplossing.

Beëindiging door pensionering of ziekte

Als u uw bedrijf stopt door pensionering kan het zijn dat u een compensatie krijgt voor de transitievergoeding die u moet verstrekken aan uw medeweker(s). Dit geldt alleen voor bedrijven tot 25 medewerkers. Dit is uitgewerkt in een conceptbesluit dat nog gepubliceerd moet worden.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn:

  • de beëindiging van uw bedrijf vindt plaats vanaf 1 januari 2021
  • als ondernemer bereikt u binnen zes maanden de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de AOW of heeft deze al bereikt
  • bij overlijden

óf

  • als ondernemer bent u dusdanig ziek dat niet te verwachten is dat hij zijn werkzaamheden naar behoren nog kan uitvoeren. Dit moet onderschreven worden door de verklaring van een bedrijfsarts.

Beëindiging door plotseling overlijden van de ondernemer

Het kan ook voorkomen dat uw bedrijf stopt omdat u als ondernemer komt te overlijden. In dit geval moeten de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na uw overlijden een verzoek hebben gedaan voor toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer gaat de compensatieregeling in?

Deze compensatieregelingen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste kamer en moeten nog gepubliceerd worden in de Staatscourant. De verwachting is nu dat bedrijfsbeëindiging door pensioen en overlijden compensatie kunt aanvragen vanaf 1 januari 2021. De compensatieregeling bij ziekte is inmiddels uitgesteld. Stopt uw bedrijf door ziekte van de werkgever? Dan is de datum waarop u compensatie kunt aanvragen nog niet bekend.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over het de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging? Klik dan hier