Mogelijk uitstel ingangsdatum Wet toekomst pensioenen

Het lijkt erop dat de invoeringsdatum voor de nieuwe pensioenregels wordt verschoven. Namelijk van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. De reden? De tijd die nog nodig is in zowel de Eerste als Tweede Kamer om de wet te behandelen. Wij lichten graag toe wat dit voor u als werkgever betekent.

Behandeling van de wet tot nu toe

Op 31 maart heeft Minister Schouten het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen naar de kamer gestuurd. In september is deze nieuw wet voor het eerst behandeld. Na het debat in september waren er nog zo’n 300 vragen onbeantwoord. Daarom vond op 22 september een extra overleg plaats om de volgprocedure te bespreken.

Tijdens dit laatste overleg is afgesproken om op 10 oktober het volgende wetgevingsoverleg te houden en nog twee extra data vast te stellen. Hieruit bleek al dat het zeer spannend zou worden of de ingangsdatum van 1 januari gehaald zou worden. En nu geeft ook de minister zelf aan dat dit niet haalbaar is.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Uitstel van de ingangsdatum betekent niet dat ook de einddatum doorschuift. Het is nog steeds zo dat in 2027 de nieuwe wet volledig doorgevoerd moet zijn. Om deze einddatum te halen is het belangrijk om nú te onderzoeken wat de gevolgen van de nieuwe wet zijn voor uw pensioenregeling. Een pensioenregeling is niet zomaar aangepast. Daar komt veel bij kijken en vraagt om nauw overleg met bijvoorbeeld de OR of personeelsvertegenwoordiging. Hoe eerder u begint, hoe minder druk er op dit overleg komt te staan en hoe makkelijker het zal zijn om eventuele wijzigingen door te voeren binnen uw organisatie.

Wat kunt u nu doen?

Het aanpassen van uw pensioenregeling aan de nieuwe wetgeving begint bij een goede voorbereiding. Waar moet u op letten en wat moet u als eerste doen? We hebben het voor u op een rij gezet.

Informeer uzelf
Of laat u informeren door een professional. Welke regeling heeft u nu? En welke gevolgen heeft het pensioenakkoord op deze regeling? Laat deze gevolgen ook doorrekenen door uw pensioenadviseur zodat u echt goed weet waar u aan toe bent.

Maak een globale planning
Wanneer betrekt u uw medewerkers en/of OR? Wanneer wilt u de plannen klaar hebben en uitrollen binnen uw organisatie? Wat zijn belangrijke mijlpalen binnen dit plan van aanpak? 

Communiceer
Houd u medewerkers op de hoogte over de belangrijke stappen die u neemt en licht deze toe. Zo weten zij tijdig waar zij aan toe zijn wat onrust kan voorkomen.

Benieuwd naar de volledige tijdlijn? Klik op onderstaande afbeelding voor een uitvergroting.

 tijdlijn wet toekomst pensioenen